Hankkeet

-

Ruokavarma - Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuus: Keskinäisriippuvuuksien verkko toimintakyvyn haasteena

Kesto: 2021–2022
Tekijät: Marjatta Selänniemi, Kaisa Karttunen, Anni Savikurki
Kumppanit: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö / Makera 

Kansallinen ja kansainvälinen ruokapolitiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat keskittyneet viime vuosikymmenten aikana ruokajärjestelmän hintakilpailukyvyn edistämiseen. Ruokajärjestelmän kokonaiskilpailukyky ei kuitenkaan muodostu vain tuotantokustannusedusta vaan myös järjestelmän kyvystä täyttää perustehtävänsä – ruuan riittävästä tarjonnasta – erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. 

Tutkimuksen kohteena on keskinäisriippuvuuksista aiheutuva ruokajärjestelmän haavoittuvuus, joka uhkaa ruokajärjestelmän kykyä täyttää perustehtävänsä. Haavoittuvuuksien vähentäminen edellyttää näiden keskinäisriippuvuuksien systeemistä tarkastelua, minkä avulla voidaan tunnistaa keskeisiä ratkaisupisteitä.

Haavoittuvuuksien muutoksia arvioidaan kolmen skenaarion avulla. Toimijaverkkoanalyysi paljastaa mahdolliset toimenpiteet haavoittuvuuksien vähentämiseksi kussakin skenaariossa. Samalla se kertoo haavoittuvuuksien siirtymistä ja kerrannaisvaikutuksista toimenpiteiden seurauksena.

E2 Tutkimus vastaa hankkeen haavoittuvuusanalyysistä, joka toteutetaan yksilö- ja ryhmähaastattelujen avulla.