Asiantuntijat ja hallitus

-

Olemme monitieteinen tutkimuslaitos, joka on viidessä vuodessa kasvanut muutaman tutkijan tiimistä parinkymmenen tohtorin ja asiantuntijan työyhteisöksi.

Olemme poliittisesti riippumaton, yleishyödyllinen, monitieteinen tutkimuslaitos. Haluamme, että tutkimustieto kuluu käytössä ja auttaa ymmärtämään aikamme ilmiöitä.

Asiantuntijat

Karina Jutila

Karina Jutila

Johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori

Demokratia, osallisuus, politiikan prosessit ja valta, yhteiskunnalliset ilmiöt

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Katso koko profiili
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Johtaja (tutkimus ja sidosryhmäsuhteet), dosentti, valtiotieteiden tohtori

Yhteiskunnallinen keskustelu, tiedeviestintä, tiedon ja osaamisen rooli yhteiskunnassa, tulevaisuuden työelämä: osaajapula, kansainväliset osaajat, digitalisaatio; median ja politiikan suhde, populismi ja poliittinen kampanjointi

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Katso koko profiili
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Johtaja (tutkimus ja kehittäminen), valtiotieteiden tohtori

Laadullinen tutkimus, nuoria ja sukupolvia koskevat tutkimusaiheet, osallisuuden kysymykset

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi
Katso koko profiili
Juho Rahkonen

Juho Rahkonen

Johtaja (myynti ja asiakkuudet), yhteiskuntatieteiden tohtori

+358 50 3759008 juho.rahkonen@e2.fi
Katso koko profiili
Aino Heikkilä

Aino Heikkilä

Kehityspäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri

Etnografia ja menetelmien yhteiskäyttö, sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus, moniarvoisuus, hankehallinto

+358 44 3028 727 aino.heikkila@e2.fi
Katso koko profiili
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Tutkimuspäällikkö, dosentti, valtiotieteiden tohtori

Asenne- ja arvotutkimukset, identiteetit, tiedeviestintä, mediatutkimus, poliittinen viestintä, kampanjointi, vaalit

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Katso koko profiili
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Vanhempi asiantuntija, tiiminvetäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Ruoka- ja kehityskysymykset, vaikuttajaviestintä ja organisaatioiden muutosprosessien tukeminen

+358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
Katso koko profiili
Matti Välimäki

Matti Välimäki

Vanhempi tutkija, valtiotieteiden tohtori

Muuttoliikkeet, maahanmuuttopolitiikka, tiedeviestintä, puhe- ja ajattelutapojen tutkimus, puoluetutkimus, poliittinen viestintä

+358 50 5430 191 matti.valimaki@e2.fi
Katso koko profiili
Rolle Alho

Rolle Alho

Vanhempi tutkija, valtiotieteiden tohtori

Työmarkkinat, työelämä, kansainvälinen muuttoliike, ulkomainen työvoima

+358 50 5344 485 rolle.alho@e2.fi
Katso koko profiili
Anni Savikurki

Anni Savikurki

Vanhempi asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri​ (toimivapaalla 14.9.2023 saakka)

Kestävät ruokajärjestelmät ja ruokaturva, kestävä kehitys, tiedeviestintä ja vuorovaikutus

+358 40 8344 829 anni.savikurki@e2.fi
Katso koko profiili
Atte Penttilä

Atte Penttilä

Tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori

Laadullinen tutkimus, ruokajärjestelmät, ympäristövaikutukset, eriarvoisuus

+358 40 1675 969 atte.penttila@e2.fi
Katso koko profiili
Roosa Veijola

Roosa Veijola

Asiantuntija, filosofian maisteri

Kansainväliset suhteet, vaikuttaja- ja hankeviestintä, hankehallinto

+358 41 3142 421 roosa.veijola@e2.fi
Katso koko profiili
Eija Eronen

Eija Eronen

Asiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri

Laadulliset menetelmät, äitiys ja vanhemmuus, vertaisuus, vertaisryhmätoiminta ja vertaistuki

+358 44 7000 012 eija.eronen@e2.fi
Katso koko profiili
Assi-Jutta Kuusela

Assi-Jutta Kuusela

Asiantuntija, hallintotieteiden maisteri

Ruokajärjestelmään ja ruoantuotantoon liittyvät kysymykset, laadullinen tutkimus, haastattelututkimus, tiedeviestintä ja vuorovaikutus, tapahtumatuotanto

+358 44 5892 933 assi-jutta.kuusela@e2.fi
Katso koko profiili
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Asiantuntija, filosofian maisteri

Laadulliset menetelmät, tiedeviestintä, tieteen historia (erit. yhteiskuntatieteiden historia), aatehistoria

+358 40 6538 629 vilma.niskanen@e2.fi
Katso koko profiili
Venni Arra

Venni Arra

Asiantuntija, ilmastotieteiden maisteri

Ilmasto- ja ympäristökysymykset, tiedeviestintä, hankehallinto, audiovisuaalinen viestintä, tapahtumatuotanto

+358 44 9019 594 venni.arra@e2.fi
Katso koko profiili
Tuija Väyrynen

Tuija Väyrynen

Asiantuntija, ma. hallintopäällikkö, Yhteiskuntatieteiden maisteri

hallinto, tiedeviestintä, tapahtumat, poliittisen osallistumisen ja toimijuuden kysymykset, nuorten osallisuus

+358 40 5585 420 tuija.vayrynen@e2.fi
Katso koko profiili
Mari Paljakka

Mari Paljakka

Assistentti, yhteiskuntatieteiden maisteri

Hallinto, tiedeviestintä, määrälliset tutkimusmenetelmät, poliittinen osallistuminen

+358 50 9182 300 mari.paljakka@e2.fi
Katso koko profiili

Hallitus

Risto Murto

Risto Murto

hallituksen puheenjohtaja

Anna Herlin

Anna Herlin

hallituksen varapuheenjohtaja

Juha Marttila

Juha Marttila

hallituksen jäsen

Hannu Kallio

Hannu Kallio

hallituksen jäsen

Antti Palola

Antti Palola

hallituksen jäsen

Tiina Silvasti

Tiina Silvasti

hallituksen jäsen