-
Assi-Jutta Kuusela

Assi-Jutta Kuusela

Asiantuntija, hallintotieteiden maisteri

Ruokajärjestelmään ja ruoantuotantoon liittyvät kysymykset, laadullinen tutkimus, haastattelututkimus, tiedeviestintä ja vuorovaikutus, tapahtumatuotanto

+358 44 5892 933 assi-jutta.kuusela@e2.fi

Assi-Jutta Kuusela on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2022 pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Opinnoissaan Kuusela keskittyi erityisesti ruokajärjestelmän kestävyyskysymysten pohtimiseen, jota sivuainekokonaisuuksina opiskellut politiikan tutkimus ja tulevaisuudentutkimus täydensivät osuvasti.

E2 Tutkimuksessa Assi-Jutta työskentelee pääosin Just food -hankkeen vuorovaikutus- ja viestintätiimissä. Hankkeessa tutkitaan, miten voimme saavuttaa ilmastoviisaan ja terveellisen ruokajärjestelmän kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Ennen E2:n siirtymistä Kuusela ehti työskennellä MTK:ssa, Ruokavirastossa, SYKEssä ja Tullissa.

Ammatillisesti Assi-Jutta Kuuselaa innostaa erityisesti tutkimustiedon saattaminen käytäntöön, jossa tiedeviestinnällä on merkittävä rooli. Kuuselaa kiinnostaa myös itse tutkimuksen teko ja hänellä onkin paljon kokemusta muun muassa haastattelututkimusten tekemisestä ja näiden tulosten analysoinnista. Erityisesti Kuusela nauttii yhteistyössä viljelijöiden kanssa tehdystä tutkimustyöstä.

E2:ssa minua innostaa se, että pääsen työskentelemään yhteiskunnallisten aiheiden parissa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena olemme tuottamassa monipuolista ja tärkeää tietoa yhteiskuntamme tilasta, mikä pyrkii ymmärtämään ja selittämään polarisoinnin sijaan. Työyhteisömme on motivoiva ja toisiaan kannustava, minkä parissa omaa asiantuntijuuttaan on hienoa kehittää.
 

Takaisin listaukseen