-
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Tutkimusassistentti, filosofian maisteri

Nuorten hyvä elämä -hanke, laadulliset menetelmät, tiedeviestintä

+358 40 653 8629 vilma.niskanen@e2.fi

Vilma Niskanen on tutkimusassistentti Nuorten hyvä elämä -hankkeessa. Hän vastaa yhdessä hankkeen muiden tekijöiden kanssa tutkimusprosessin suunnittelusta ja toteuttamisesta erityisinä painopistealueinaan metodologian kehittäminen, kenttätyöskentely ja tutkimusviestintä.  

Niskanen innostuu yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnista ja eri näkökantojen esille tuomisesta.  Niskasen tausta tieteiden ja aatteiden historian sekä psykologian opintojen parissa antaa vankan pohjan nuorten ajatusten ja maailman tarkasteluun. Pitkä kokemus erilaisista työtehtävistä Suomessa ja ulkomailla, kuten Kroatiassa, Grönlannissa ja Australiassa, tuovat hänen työhönsä näkemyksellisyyttä ja monipuolisuutta.  

”E2 Tutkimuksessa uran alkuvaiheessa olevat osaajat saavat runsaasti luottamusta ja tilaa kasvaa kannustavassa ja asiantuntevassa yhteisössä. Saan olla mukana aidosti kehittämässä uudenlaista ja rohkeaa tutkimusta, jotta nuorten ääni pääsee vahvemmin kuuluviin.” 

Takaisin listaukseen