-
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Vanhempi asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Ruoka- ja kehityskysymykset, vaikuttajaviestintä ja organisaatioiden muutosprosessien tukeminen

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
  • Ruuantuotantoon, ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät asiantuntijatehtävät
  • Vaikuttajaviestintä, tiedon popularisointi, vaikuttavuuden arviointi
  • Asiantuntijaluennot, kirjoitukset, fasilitointi
  • Hanke- ja ohjelmatyöhön liittyvä koulutus, suunnittelu ja evaluointi
  • Organisaatioiden tukeminen strategisessa suunnittelussa ja hanketyön kehittämisessä

Marjatta Selänniemi on e2 Tutkimuksen vanhempi asiantuntija. Hänen erityisalaansa ovat ruokaturvaan, ruuan tuotantoon ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset. Ennen siirtymistään E2 Tutkimukseen, Selänniemi on työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä FAO:ssa, ulkoministeriössä, peltometsäviljelyn tutkimuskeskuksessa ICRAF:ssa sekä konsulttitoimistossa, jossa hän vastasi laajojen, kehitysmaiden maaseudun elinkeinoja ja ruokaturvaa tukevien ohjelmien toimeenpanosta. Suomen ruokasektorilla hän on työskennellyt ProAgria neuvontajärjestön kotieläinagronomina sekä uran alussa myös useita vuosia rehuyhtiön tiedottajana ja asiakaslehden toimittajana. Ensimmäinen työpaikka opetti Selänniemelle selkeän viestinnän ja helposti ymmärrettävän asiatekstin merkityksen, sekä synnytti intohimon näiden tuottamiseen. Näitä taitoja hän hyödyntää myös E2 Tutkimuksen tehtävissä.

Erilaisia näkemyksiä kunnioittava keskustelu ja tutkittu tieto luovat hyvät edellytykset positiiviselle kehitykselle.  E2 Tutkimuksessa ajatellaan ”outside the box” ja työskennellään raikkaasti ja dynaamisesti oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta Suomessa ja maailmalla.”

Takaisin listaukseen