Julkaisut

-

Identiteettejä kahdella kielellä. Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä

Alustukset

Ruotsinkieliset eivät ole identiteeteiltään yhtenäisiä. Erityisesti asuinpaikka vaikuttaa maamme ruotsinkielisten identiteetteihin. Pääkaupunkiseudulla identiteeteissä korostuvat sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja poliittinen kanta. Pohjanmaalla puolestaan painottuvat asuinpaikka ja suku.

Suomen- ja ruotsinkielisiä vertailtaessa havaittiin, että he ovat identiteeteiltään, arvoiltaan ja asenteiltaan yllättävän samanlaisia. Kieliryhmissä on lähes saman verran arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja ja yhteiskunnalliset asenteet ovat samankaltaisia. Tulokset käyvät ilmi Suomen Kulttuurirahaston ja e2:n tuoreesta julkaisusta Identiteettejä kahdella kielellä – tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä. Sen ovat tehneet e2:n tutkijat, valtiotieteiden tohtorit Ville Pitkänen ja Jussi Westinen. Tutkimus pohjautuu ainutlaatuiseen, yli 6 000 vastaajan kyselyaineistoon.


De svenskspråkiga är inte en homogen grupp när det gäller identiteter. De svenskspråkigas identiteter präglas framför allt av deras boendeort. I huvudstadsregionen präglas identiteterna i synnerhet av kön, samhällsklass och politisk ståndpunkt. I Österbotten betonas däremot anknytningen till boendeorten och släkten.

I jämförelsen mellan finskspråkiga och svenskspråkiga märktes det, att grupperna är överraskande lika i fråga om identiteter, värderingar och attityder. Det finns nästan lika många värdeliberala respektive värdekonservativa i båda språkgrupperna, och man har liknande samhälleliga attityder. Undersökningen
baserar sig på ett enkätmaterial med över 6000 svarande.

Kirjoittajat

Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Tutkimuspäällikkö, dosentti, valtiotieteiden tohtori

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Katso koko profiili
Jussi Westinen

Jussi Westinen

Tutkija, valtiotieteiden tohtori

+358 40 8335 799 jussi.westinen@e2.fi

Liitteet

Nimi Tyyppi Koko
ruotsinkielisten-identiteetit pdf 1,00 Mt
identiteter-pa-tva-sprak pdf 1,42 Mt

Sinua saattaisi kiinnostaa