Palvelut

- Tutkimuspalvelut Asiantuntijapalvelut

Monitieteinen tieto auttaa ymmärtämään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mihin asioihin päättäjien on syytä havahtua, jotta ongelmat eivät kärjisty uutisiksi ihmisten ja ympäristön pahoinvoinnista.

Luotettavan tiedon lisäksi tarvitaan kykyä viestiä kiinnostavasti ja rakentavasti. Tutkimustyön ohella tuotamme tietoa vaativiin tilanteisiin, mm. kansainvälisiin kokouksiin, tv:n ajankohtaisohjelmiin, ministeriöille ja järjestöjen strategiatyöhön. Ymmärrämme päättäjien ja työelämän realiteetit.

Työmme keskittyy kahden ohjelman alle: 1) Ilmiöt, ihminen ja yhteiskunta sekä 2) Ruoka ja ympäristö.

Tutkimuspalvelut

Toteutamme tutkimushankkeet orastavasta ideasta lopputuotteisiin. Meille tutkimusprosessi on matka, jossa vuoropuhelu sidosryhmien ja muun yhteiskunnan kanssa on tärkeää. Viestimme tuloksista ammattitaitoisesti ja jatkamme keskustelua myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tarjoamme monitieteisiä näkökulmia ja ymmärrystä aikamme ilmiöihin. Hyödynnämme sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä monipuolisesti.

Osallistumme konsortiohankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Teemme tutkimusta myös asiakkaiden tarpeisiin. Meille pienet ja suuret työt ovat yhtä tärkeitä.

Hoidamme:

 • Ideoinnin
 • Hankesuunnittelun
 • Kumppani- ja rahoitusneuvottelut
 • Tutkimuksen toteutuksen
 • Sidosryhmätyöskentelyn
 • Julkaisujen tuottamisen
 • Viestinnän
 • Tiedon jalkautuksen ja vaikuttavuuden seurannan
 • Muut hankkeen vaiheet

Asiantuntijapalvelut

Paras tieto on käytössä oleva tieto. Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissäsi, kun tarvitset tutkittuun tietoon perustuvia analyysejä, alustuksia, kirjoituksia tai haastateltavan juttuusi. Selvitysten, tiivistelmien ja taustamuistioiden kirjoittaminen on meille tuttua. Lisäksi taustoitamme median työtä.  

Jaamme osaamistamme virallisissa työryhmissä ja vapaamuotoisissa keskusteluryhmissä. Kommentoimme muiden tekstejä ja tuemme kumppanin onnistumista. Haluamme, että tieto liikkuu ja auttaa ymmärtämään aikamme ilmiöitä.

Hoidamme:

 • Luennot
 • Alustukset
 • Asiantuntijalausunnot
 • Taustoitukset
 • Taustamuistiot
 • Haastattelut
 • Asiantuntijakirjoitukset