Experterna och styrelsen

-

Vi är en politiskt obunden, allmännyttig, tvärvetenskaplig forskningsanstalt. Vi vill att forskningsdata används i praktiken och hjälper oss förstå vår tids fenomen.

Experterna

Karina Jutila

Karina Jutila

Direktör, doktor i samhällsvetenskaper

Demokrati, delaktighet, politiska processer och makt, samhällsfenomen

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Forskningsledare, docent, politices doktor

Samhällsdiskussion, vetenskapskommunikation, kunskapers och färdigheters roll i samhället, framtidens arbetsliv: brist på kunnig arbetskraft, internationella proffs, digitalisering; förhållandet mellan medier och politik, populism och politisk kampanjföring

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Programdirektör, politices doktor

Kvalitativ forskning, forskning som gäller unga och generationer, delaktighetsfrågor

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi
Aino Heikkilä

Aino Heikkilä

Administrativ chef, magister i samhällsvetenskaper

Etnografi och samanvändning av metoder, social och kulturell mångfald, värdepluralism, projektadministration

+358 44 3028 727 aino.heikkila@e2.fi
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Äldre forskare, docent, politices doktor

Attityd- och värdeforskning, identiteter, vetenskapskommunikation, medieforskning, politisk kommunikation, kampanjföring, val

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Äldre sakkunnig, agronomie- och forstmagister

Mat- och utvecklingsfrågor, påverkarkommunikation och främjande av organisationers förändringsprocesser

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
Matti Välimäki

Matti Välimäki

Forskare, politices doktor

Flyttrörelser, invandringspolitik, vetenskapskommunikation, forskning i sätt att tala och tänka, partiforskning, politisk kommunikation

050 5430 191 matti.valimaki@e2.fi
Rolle Alho

Rolle Alho

Anni Savikurki

Anni Savikurki

Sakkunnig, agronomie- och forstmagister

Hållbara matsystem och matsäkerhet, hållbar utveckling, vetenskapskommunikation och interaktion

+358 40 8344 829 anni.savikurki@e2.fi
Atte Penttilä

Atte Penttilä

Sakkunnig, agronomie- och forstmagister, doktorand i samhällsvetenskaper

Kvalitativ forskning, matsystem, miljöpåverkan, ojämlikhet

+358401675969 atte.penttila@e2.fi
Roosa Veijola

Roosa Veijola

Sakkunnig, filosofie magister

Internationella relationer, påverkar- och projektkommunikation, projektadministration

+358 41 3142 421 roosa.veijola@e2.fi
Eija Eronen

Eija Eronen

Forskningsassistent, magister i samhällsvetenskaper

Kvalitativa metoder, moderskap och föräldraskap, kamratskap, kamratgruppsverksamhet och kamratstöd

+358 50 318 7458 eija.eronen@e2.fi
Assi-Jutta Kuusela

Assi-Jutta Kuusela

Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Forskningsassistent, filosofie magister

Kvalitativa metoder, vetenskapskommunikation, idé- och lärdomshistoria

+358 40 653 8629 vilma.niskanen@e2.fi
Kaisa Pyhälä

Kaisa Pyhälä

Gökhan Depo

Gökhan Depo

Projektassistent, pedagogie magister

Samhällsinteraktion, pedagogik, organisationsledning, högskoleutbildning, evaluering (t.ex. universitetsrankning), kommunikationsdesign, samhällsrelationer, internationella proffs, kvalitativa forskningsmetoder

+358 41 314 3406 gokhan.depo@e2.fi
Tuija Väyrynen

Tuija Väyrynen

Assistent, kandidat i samhällsvetenskaper

Politiskt deltagande och delaktighet, administration

+358405585420 tuija.vayrynen@e2.fi
Mari Paljakka

Mari Paljakka

Styrelsen

Risto Murto

Risto Murto

styrelseordförande

Anna Herlin

Anna Herlin

styrelsens vice ordförande

Juha Marttila

Juha Marttila

styrelsemedlem

Hannu Kallio

Hannu Kallio

styrelsemedlem

Antti Palola

Antti Palola

styrelsemedlem

Tiina Silvasti

Tiina Silvasti

styrelsemedlem