-
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Äldre sakkunnig, agronomie- och forstmagister

Mat- och utvecklingsfrågor, påverkarkommunikation och främjande av organisationers förändringsprocesser

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
back-to-listing