Samarbetspartner och kunder

-

Vi är en politiskt obunden allmännyttig forskningsanstalt. Vår finansiering får vi för olika projekt, från stiftelser, organisationer, kommuner, ministerier, företag och Finlands Akademi. Dessutom får vi allmänt understöd för forskningsanstalter från undervisnings- och kulturministeriet.

Nedan listas samarbetspartner och kunder från åren 2019-2022.