Tjänster

-
Siffror räcker inte för att beskriva komplicerade fenomen. Vi hjälper dig förstå samhället och hur människor tänker. På så sätt kan du förbereda dig på förändringar och undvika fel.
Av oss får du tydlig vetenskaplig information om samhällssituationen och människors tankar.
 • Studier
 • Redogörelser
 • Förberedelser
 • Projektevalueringar
 • Expertutlåtanden och intervjuer
Vad är unikt med E2 Forskning?
 • Vi är erfarna och pålitliga forskningsproffs.
 • Vi arbetar tvärvetenskapligt: vi betraktar saker ur olika perspektiv och väcker människor med information.
 • Vi förstår informationsanvändarnas behov. Vi producerar information som hjälper dig lösa problem.
Våra kunder och samarbetspartner är:
 • Organisationer
 • Företag
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Ministerier
 • Medier
 • Internationella organisationer
Forskningstjänster

Vi genomför forskningsprojekt från spirande idéer till slutprodukter. För oss är forskningsprocessen en resa där dialogen med intressentgrupper och samhälle är viktig. Vi informerar sakkunnigt om resultaten och fortsätter diskussionen även efter projektets slut.

Vi erbjuder tvärvetenskapliga synvinklar och insikt i vår tids fenomen. Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder på ett mångsidigt sätt.

Vi deltar i planering och genomförande av konsortieprojekt. Vi genomför också forskning enligt kundernas behov. Små och stora arbeten är lika viktiga för oss.

Experttjänster

Den bästa informationen är information som används. Våra erfarna experter finns till ditt förfogande när du behöver analyser, förberedelser eller artiklar som grundar sig på forskning och när du behöver någon att intervjua. Vi är vana vid att skriva redogörelser, sammandrag och bakgrundspromemorior. Vi ger också bakgrundsfakta åt medier.

Vi delar med oss av vårt kunnande i officiella arbetsgrupper och inofficiella diskussionsgrupper. Vi kommenterar andras texter och stöder våra samarbetspartner för att de ska lyckas väl. Vi vill att informationen rör sig och att den hjälper oss alla att förstå vår tids fenomen.