Tjänster

-
Siffror räcker inte till för att beskriva komplexa fenomen. Vi är här för att hjälpa dig att förstå samhället och människors tankesätt. På så sätt kan du förbereda dig inför förändringar och undvika misstag.
Vi erbjuder dig tydlig och vetenskapligt grundad information om samhällssituationen och människors tankar.
 • Studier
 • Redogörelser
 • Förberedelser
 • Projektevalueringar
 • Expertutlåtanden och intervjuer
Vad är unikt med E2 Forskning?
 • Vi är erfarna och pålitliga forskare och experter.
 • Vi intar ett tvärvetenskapligt perspektiv och betraktar saker från olika synvinklar för att ge människor en bredare förståelse för de fenomen som präglar vår tid.
 • Vi har insikt i dataanvändarnas behov och tillhandahåller relevant information som hjälper till att lösa problem.
Våra kunder och samarbetspartners är:
 • Organisationer
 • Företag
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Ministerier
 • Medier
 • Internationella organisationer
Forskningstjänster

Vi tar forskningsprojekt från idé till färdig produkt. För oss är forskningsprocessen en resa, där dialogen med intressenter och det övriga samhället är viktig. Vi kommunicerar resultaten på ett professionellt sätt och fortsätter dialogen efter att projektet har avslutats.

Vi erbjuder tvärvetenskapliga perspektiv och förståelse för vår tids fenomen. Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder på en mängd olika sätt.

Vi bidrar till utformningen och genomförandet av konsortieprojekt. Vi utför också forskningsuppdrag för våra kunder. Vi lägger lika stor vikt vid små som stora projekt.

Experttjänster

Den bästa informationen är den som används. Våra erfarna forskare och experter står till ditt förfogande när du behöver analyser, förberedelser eller artiklar baserade på forskningsdata, samt när du behöver någon att intervjua. Vi har erfarenhet av att skriva redogörelser, sammanfattningar och bakgrundsmemorandum. Vi ger också bakgrundsfakta åt medier.

Vi delar vårt kunnande i officiella arbetsgrupper och inofficiella diskussionsforum. Vi ger feedback på andras texter och stöder våra samarbetspartners för att uppnå framgång. Vi vill att informationen ska vara dynamisk och hjälpa oss alla att förstå dagens fenomen.