Våra experter och styrelsen

-

Vi är ett oberoende, allmännyttigt och tvärvetenskapligt forskningsinstitut. Vårt mål är att koppla forskningsdata till praktisk tillämpning och hjälpa till att bättre förstå de fenomen som präglar vår tid.

Experterna

Karina Jutila

Karina Jutila

Direktör, doktor i samhällsvetenskaper

Demokrati, delaktighet, politiska processer och makt, samhällsfenomen

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Forskningsledare, docent, politices doktor

Samhällsdiskussion, vetenskapskommunikation, kunskapers och färdigheters roll i samhället, framtidens arbetsliv: brist på kunnig arbetskraft, internationella proffs, digitalisering; förhållandet mellan medier och politik, populism och politisk kampanjföring

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Programdirektör, politices doktor

Kvalitativ forskning, forskning som gäller unga och generationer, delaktighetsfrågor

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi
Juho Rahkonen

Juho Rahkonen

Direktör (försäljning och kunder), doktor i samhällsvetenskaper

Företagsmiljö, konsumentbeteende och värderingar; undersökningsmetoder

+358 50 3759008 juho.rahkonen@e2.fi
Aino Heikkilä

Aino Heikkilä

Administrativ chef, magister i samhällsvetenskaper

Etnografi och samanvändning av metoder, social och kulturell mångfald, värdepluralism, projektadministration

+358 44 3028 727 aino.heikkila@e2.fi
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Äldre forskare, docent, politices doktor

Attityd- och värdeforskning, identiteter, vetenskapskommunikation, medieforskning, politisk kommunikation, kampanjföring, val

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Äldre sakkunnig, agronomie- och forstmagister

Mat- och utvecklingsfrågor, påverkarkommunikation och främjande av organisationers förändringsprocesser

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
Matti Välimäki

Matti Välimäki

Äldre forskare, politices doktor

Flyttrörelser, invandringspolitik, vetenskapskommunikation, forskning i sätt att tala och tänka, partiforskning, politisk kommunikation

050 5430 191 matti.valimaki@e2.fi
Rolle Alho

Rolle Alho

Äldre forskare, politices doktor

+358 50 5344 485 rolle.alho@e2.fi
Anni Savikurki

Anni Savikurki

Sakkunnig, agronomie- och forstmagister

Hållbara matsystem och matsäkerhet, hållbar utveckling, vetenskapskommunikation och interaktion

+358 40 8344 829 anni.savikurki@e2.fi
Atte Penttilä

Atte Penttilä

Forskare, doktor i samhällsvetenskaper

Kvalitativ forskning, matsystem, miljöpåverkan, ojämlikhet

+358401675969 atte.penttila@e2.fi
Roosa Veijola

Roosa Veijola

Sakkunnig, filosofie magister

Internationella relationer, påverkar- och projektkommunikation, projektadministration

+358 41 3142 421 roosa.veijola@e2.fi
Eija Eronen

Eija Eronen

Sakkunnig, magister i samhällsvetenskaper

Kvalitativa metoder, moderskap och föräldraskap, kamratskap, kamratgruppsverksamhet och kamratstöd

+358 50 318 7458 eija.eronen@e2.fi
Venni Arra

Venni Arra

Projektledare

+358 44 9019 594 venni.arra@e2.fi
Assi-Jutta Kuusela

Assi-Jutta Kuusela

Sakkunnig

+358 44 5892 933 assi-jutta.kuusela@e2.fi
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Sakkunnig, filosofie magister

Kvalitativa metoder, vetenskapskommunikation, idé- och lärdomshistoria

+358 40 653 8629 vilma.niskanen@e2.fi
Tuija Väyrynen

Tuija Väyrynen

Sakkunnig, magister i samhällsvetenskaper

Politiskt deltagande och delaktighet, administration

+358405585420 tuija.vayrynen@e2.fi
Mari Paljakka

Mari Paljakka

Assistant, magister i samhällsvetenskaper

+358 50 9182 300 mari.paljakka@e2.fi
Jenni Mäkinen

Jenni Mäkinen

Ekonomisk och administrativ samordnare

+358 50 439 0650 jenni.makinen@e2.fi

Styrelsen

Risto Murto

Risto Murto

styrelseordförande

Anna Herlin

Anna Herlin

styrelsens vice ordförande

Juha Marttila

Juha Marttila

styrelsemedlem

Hannu Kallio

Hannu Kallio

styrelsemedlem

Antti Palola

Antti Palola

styrelsemedlem

Tiina Silvasti

Tiina Silvasti

styrelsemedlem