-
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Forskningsledare, docent, politices doktor

Samhällsdiskussion, vetenskapskommunikation, kunskapers och färdigheters roll i samhället, framtidens arbetsliv: brist på kunnig arbetskraft, internationella proffs, digitalisering; förhållandet mellan medier och politik, populism och politisk kampanjföring

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
back-to-listing