-
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Sakkunnig, filosofie magister

Kvalitativa metoder, vetenskapskommunikation, idé- och lärdomshistoria

+358 40 653 8629 vilma.niskanen@e2.fi
back-to-listing