-
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Äldre forskare, docent, politices doktor

Attityd- och värdeforskning, identiteter, vetenskapskommunikation, medieforskning, politisk kommunikation, kampanjföring, val

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
back-to-listing