Samarbetspartner och kunder

-

Vi är en politiskt obunden allmännyttig forskningsanstalt. Vår finansiering får vi för olika projekt, från stiftelser, organisationer, kommuner, ministerier, företag och Finlands Akademi. Dessutom får vi allmänt understöd för forskningsanstalter från undervisnings- och kulturministeriet.

Nedan listas samarbetspartner och kunder från åren 2019-2022.

Arbets- och näringsministeriet Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf Business Finland Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Eläkeliitto ry Energiateollisuus ry Esbo stad Fackförbundet Pro Farm and Forest Development, Finland (FFD) Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Finlands miljöcentral Finlands Näringsliv EK Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Forskarförbundet Förbundet för den offentliga sektorn och välfördsområdena JHL Haaga-Helian ammattikorkeakoulu Helsingfors stad Helsingfors universitet Heureka Industri's lönearbetare TP rf Inrikesministeriet Insinööriliitto ry Institutet för hälsa och välfärd (THL) Jenny ja Antti Wihurin rahasto Jord- och skogsbruksministeriet Justitieministeriet Jyväskylän yliopisto Keskitien säätiö Keva Kommunforbundet Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT Kristillinen Eläkeliitto ry Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto LUT-yliopisto Magma Miljöministeriet MTK:n Säätiö Naturresursinstitutet (Luke) Oulun yliopisto Paperiliitto ry Pellervo ekonomisk forskning PTT Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf Pensionärerna rf Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry Rakennusteollisuus RT Rådet för strategisk forskning (RSF) Servicefacket PAM rf. STTK ry Suomen Kulttuurirahasto Svenska kulturfonden Taloustutkimus Oy Tampereen kaupunki Teknikens Akademiker rf Teknologiateollisuus Tieteen tiedotus ry Tiina ja Antti Herlinin säätiö Turun yliopisto Uleåborgs stad Undervisnings- och kulturministeriet University of Bern Utrikesministeriet Vanda stad Vasaregionens Utveckling Ab VASEK Vasa stad Vasa Universitet Väinö Tannerin säätiö Välmåendebranschen HALI rf