Näin meistä tuli me – E2 Tutkimuksen tarina

-

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys perustettiin keväällä 2006. Perustajia yhdisti edistysmielinen ja sivistysliberaali arvopohja, joka kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin. Yhdistys päätti perustaa ajatuspaja e2:n.

Nimi e2 muistuttaa monista e-alkuisista sanoista: edistysmielinen, eteenpäin katsova, ennakkoluuloton, eurooppalainen ja ekologinen. Tilatkin vuokrattiin Eerikinkadulta, Helsingin sydämestä.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin toimittaja Matti Kalliokoski ja varapuheenjohtajaksi tohtori Christoffer Grönholm. Selvää oli, että toiminnasta tehdään kaksikielistä, ennakkoluulotonta ja yli sektori- ja puoluerajojen ulottuvaa, vaikka taustavoimissa oli ihmisiä poliittisesta keskustasta.

Harjoittelua ja kokeilua

Tohtori Karina Jutilan johdolla ajatuspaja järjesti tapahtumia ja tuotti julkaisuja. Onnistumisia olivat ensimmäinen suomalaisten ilmastonmuutosasenteita kartoittanut tutkimus Onpa ilmoja pidellyt (2007). Toinen keskeinen työ oli Islannin talouskriisin eurooppalaisia taustoja purkanut Kreppa (2010) ja kolmas Liikkeitä laidasta laitaan -raportti (2011), jossa analysoitiin populismin nousua.

Keväällä 2015 tuli kuitenkin seinä vastaan. Oli aika myöntää, että hajanaisen työn merkitys jäi vaatimattomaksi ja pajatoiminta ajettiin alas.

Määrätietoisen työn tulos: riippumaton tutkimuslaitos

Yhdistyksen uudistunut hallitus Ilkka Herlinin ja Tuija Talvitien johdolla pohti, mitä päätöksentekoa hyödyttävä tutkimus voisi olla ja miten se pitäisi organisoida ja resursoida Suomessa. Tuloksena oli uuden, tutkimukseen keskittyvän E2:n lanseeraaminen helmikuussa 2016.

Suunnitelmat täsmennettiin ja riippumattomat yliopistouraa tehneet tutkijat palkattiin töihin. Jutilan työpareina aloittivat valtiotieteiden tohtorit Ville Pitkänen Turun yliopistosta ja Jussi Westinen Åbo Akademista.

Hetki myöhemmin rekrytoitiin neljäs tohtori, kansainvälisesti meritoitunut MMT Kaisa Karttunen. Samalla työkenttä laajeni yhteiskuntatieteistä ruokaturva- ja ympäristökysymyksiin. Työhön kutsuttiin myös YTM Aino Heikkilä, joka kehitti tukipalveluita hallintoon, viestintään ja julkaisujen tuottamiseen. 

Kumppanijoukko laajeni ja kansainvälistyi, mm. EU-rahoitukset ja YK:n ruokajärjestö FAO:n toimeksiannot veivät meitä eteenpäin. Lisäksi suurimmat kaupungit, joukko etujärjestöjä ja ministeriöitä tulivat mukaan hankkeisiin. Tärkeä rooli oli myös säätiöillä, jotka näkivät startupin potentiaalin ja tukivat työtä.

Näin resurssit nousivat uskottavalle tasolle ja saatoimme palkata lisää osaajia. Mukaan tulivat VTT Jenni Simonen THL:sta ja MMM Anni Savikurki kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä.

Ainutlaatuinen E2 Tutkimus

Alkuvuodesta 2020 tapahtui isoja muutoksia. Tuija Talvitien kuolema oli järkytys. Hänen jälkeensä hallituksen puheenjohtajana aloitti Risto Murto, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Anna Herlin.

Keväällä 2021 matka jatkui loikalla eteenpäin. Tutkimusjohtajana aloitti VTT, dosentti Mari K. Niemi Vaasan yliopistosta. E2 Tutkimus sai vahvistuksekseen alkuvuodesta myös FM Roosa Veijolan ja MMM Marjatta Selänniemen. YTM Eija Eronen ja FM Vilma Niskanen tulivat osaksi Sukupolvien voimat ja huolet -hankekokonaisuutta.

Loppuvuodesta VTT Matti Välimäki aloitti tutkijana ja MMM Atte Penttilä asiantuntijana. Lisäksi palkkasimme kaksi nuorta tutkimusassistenttia ja yhden korkeakouluharjoittelijan. Vuoden loppuun mennessä henkilöstön määrä oli kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta. 

Määrätietoisella työllä meistä on tullut monitieteinen, riippumaton, yleishyödyllinen tutkimuslaitos, joka tekee itsenäisesti tutkimusta ja tuottaa asiantuntijapalveluja järjestöille, säätiöille, yrityksille, medialle, hallintoon ja poliittiseen päätöksentekoon. Haluamme olla myös entistä kansainvälisempiä. Paljon mahdollisuuksia on edessä.

Innostuksen keskellä fokus pysyy mielessämme: haluamme palvella tiedolla ja olla entistä vahvempi yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäjä.