Työmme ja periaatteemme

-

Yleishyödyllisyys tarkoittaa, että tuottamamme tieto palvelee maksutta ja avoimuus on työmme keskeinen arvo. Hankkeissamme kohtaavat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat.

Uskomme, että yhteinen ideointi ja tiedosta innostuminen auttavat löytämään ratkaisuja aikamme moniulotteisiin ongelmiin. Suorat yhteydet toimittajiin ja päättäjiin lisäävät työmme vaikuttavuutta.

Yleishyödyllisen työn rinnalla teemme tilaustöitä esimerkiksi ministeriöille. Nämä toimeksiannot ovat enimmillään 1/6 liikevaihdostamme. 

Meille on tärkeää, että kumppanimme ymmärtävät tutkimuksen roolin ja autonomian: teemoista ja tutkimuskysymyksistä on hyödyllistä ja innostavaa keskustella yhdessä, mutta sen jälkeen hankkeiden käytännön toteutus on tutkijoiden vastuulla. 

Kestävän kehityksen periaatteet ovat työmme arvopohja. Haluamme auttaa tiedolla turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ymmärrämme ympäristön, ihmisen ja talouden nivoutuvan toisiinsa.