E2 Tutkimus

-

E2 Tutkimus on monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla järjestöjä, yrityksiä, säätiöitä, kuntia, ministeriöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa. E2 Tutkimuksen hallituksen puheenjohtaja on Risto Murto, varapuheenjohtaja Anna Herlin ja johtaja Karina Jutila.
 
E2 Tutkimuksessa työskentelee kokeneita tutkimuksen ammattilaisia. Tuotamme tietoa, joka auttaa ratkomaan ongelmia ja rakentamaan menestystä.

Toiminnastamme valtaosa on yleishyödyllistä. Yleishyödyllisyys tarkoittaa, että tuottamamme tieto palvelee maksutta ja avoimuus on työmme keskeinen arvo. Hankkeissamme kohtaavat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat.

Yleishyödyllisen työn rinnalla teemme tilaustöitä esimerkiksi yrityksille, järjestöille ja viranomaisille. Nämä asiakastyöt teemme osakeyhtiömme kautta.

Uskomme, että yhteinen ideointi ja tiedosta innostuminen auttavat löytämään ratkaisuja aikamme moniulotteisiin ongelmiin. Suorat yhteydet toimittajiin ja päättäjiin lisäävät työmme vaikuttavuutta.

Meille on tärkeää, että kumppanimme ymmärtävät tutkimuksen roolin ja autonomian: teemoista ja tutkimuskysymyksistä on hyödyllistä ja innostavaa keskustella yhdessä, mutta sen jälkeen hankkeiden käytännön toteutus on tutkijoiden vastuulla. 

Kestävän kehityksen periaatteet ovat työmme arvopohja. Haluamme auttaa tiedolla turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ymmärrämme ympäristön, ihmisen ja talouden nivoutuvan toisiinsa.


 

Tutustu E2 Tutkimukseen ja tekijöihimme - Lataa tästä esite

 

 

 

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2021