Hankkeet

-

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kesto: 2021–2023
Tekijät: Mari K. Niemi, Ville Pitkänen, Matti Välimäki ja Roosa Veijola

Kumppanit: Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit. 

Suomen väestö ikääntyy ja väki vähenee. Väestöennusteiden valossa tilanne ei korjaannu itsekseen: hyvinvointivaltion rahoittaminen ja pyörittäminen edellyttää lisää osaajia työmarkkinoille. 

Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeessa kysymme, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. Tutkimuksemme palvelee julkisen ja yksityisen sektorin tarpeita saada uusia osaajia sekä varautumista väestön ikääntymiseen. 

Tutkimuksemme olennaisia sidosryhmiä ovat: 

 • Ulkosuomalaiset maailmalla (ml. opiskelijat) 
 • Suomeen tulleet paluumuuttajat 
 • Ulkomaalaiset opiskelijat, tutkijat ja yritysten asiantuntijat Suomessa sekä osaajien puolisot 
 • Kansainväliset diginomadit maailmalla  

Kutsumme kansainväliset osaajat mukaan jakamaan kokemuksiaan, näkemyksiään ja innovatiivista panostaan. Työtä tehdään yhdessä osaajien, hankkeen monialaisen konsortion asiantuntijoiden ja tutkijaryhmämme kesken. 

Tarkastelemme osaamista ja erilaisia osaajaryhmiä ratkaisuja kehittäen, voimavarojen näkökulmasta. Kysymme, miten Suomesta voisi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne on mutkatonta ulkosuomalaisen palata tai ulkomaisen osaajan tulla töihin. Voisiko Suomen rakentamiseen osallistua myös kauempaa? 

Hyödynnämme tutkimuksessa laadullisia (haastattelut, työpajat) ja määrällisiä (kyselyt) aineistoja sekä kehitämme konkreettisia, käyttökelpoisia ratkaisuja yhdessä, yli sektorirajojen. 

Hankkeen erityispiirteet 

 • Tiivis yhteistyö kansainvälisten osaajien, konsortiokumppaneiden ja tutkijoiden kesken – kehitämme ratkaisuja yhdessä. 
 • Kansainvälisen osaamisen tarkastelu ilmiönä ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen erilaisista kansainvälisten osaajien ryhmistä  
 • Kansainvälisiä osaajia koskevan tiedon päivittäminen koronan jälkeiseen aikaan. Kaikki ei ole muuttunut, mutta moni asia on. 
 • Konsortion aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun - hankkeen tilaisuudet ja väliraportit tukevat tätä. 
 • Politiikkasuositusten tuottaminen tutkimustiedon lisäksi. Työmme valmistuu ennen eduskuntavaaleja 2023. 

Lue lisää hankkeen omilta verkkosivuilta: www.kvosaajiensuomi.com
Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa: Twitter @kvosaajiensuomi ja Facebook.

Hankkeessa tapahtuu

 • Hanke järjestää paneelikeskustelun kulttuurista kaupunkien pito- ja vetovoimatekijänä Wasa Future Festivalilla 12.8. klo 13:30-14:30. Lue lisää täältä.
 • Ensimmäinen tulosten osajulkistus 21.4.2022: katso ensimmäisen osajulkistuksen live-stream ja paneeli tästä.

Hanke mediassa 

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko