Nuorten huolet ja voimavarat

-

Nuoret aikuiset ovat tulevaisuuden rakentajia. Nuorilla on paljon voimavaroja, mutta toisaalta liian moni nuori voi pahoin. Keskitymme hankkeissamme nuorten tulevaisuusvisioihin, toiveisiin, voimiin ja huoliin.

Käynnissä olevat hankkeet Päättyneet hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Kesto: 2023–2024

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan itäisellä rajaseudulla asuvien nuorten voimavaroja ja tulevaisuudenuskoa sekä sitä, miten nuoret itse kuvaavat tavoitteitaan ja hyvän elämän osatekijöitä. 

Rahoittajat: E2 Tutkimus, MTK:n säätiö, Kainuun liitto, Palkansaajasäätiö

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Kesto: 2022–

Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Miten meillä menee? on E2 Tutkimuksen oma, vuosittain julkaistava katsaus suomalaisten arvoihin ja asenteisiin. E2 Tutkimus palvelee tällä katsauksella päättäjiä, jotka tekevät isoja valintoja politiikassa, hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Tieto auttaa näkemään yhteiskunnan herkkyystekijöitä ja ennakoimaan muutoksia ennen kuin ne ovat isojen otsikoiden kokoisia.

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Kesto: 2021–2022

Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Tutkimuksessa keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä elämässä onnistumisesta, epävarmuuksista ja huolenaiheista sekä yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Hankkeessa on nuoria osallistava ote.

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Yhteistyökumppanit: Vaasan Setlementti, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Wasa Innovation Center ja Åbo Akademi

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Kesto: 2020-2022

Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Keväällä 2020 alkaneessa monivuotisessa tutkimushankkeessa selvitettiin, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Yhteistyökumppanit: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM, Tela, Kuntaliitto, Sitra, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, STTK ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin Säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Nuorten huolet ja voimavarat
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää