Kaikki hankkeet

-

Käynnissä olevat hankkeet

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa

Kesto: 2024

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on etsiä, kehittää ja jakaa valtakunnallisesti keinoja, jotka purkavat rekrytointien esteitä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa (pk) yrityksissä.

Yhteistyökumppanit: Business Finland, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki, Kiinteistö- ja rakentamisalan KIRA -yhteenliittymä

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Kesto: 2023–2024

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan itäisellä rajaseudulla asuvien nuorten voimavaroja ja tulevaisuudenuskoa sekä sitä, miten nuoret itse kuvaavat tavoitteitaan ja hyvän elämän osatekijöitä. 

Rahoittajat: E2 Tutkimus, MTK:n säätiö, Kainuun liitto, Palkansaajasäätiö

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Kesto: 2022–

Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Miten meillä menee? on E2 Tutkimuksen oma, vuosittain julkaistava katsaus suomalaisten arvoihin ja asenteisiin. E2 Tutkimus palvelee tällä katsauksella päättäjiä, jotka tekevät isoja valintoja politiikassa, hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Tieto auttaa näkemään yhteiskunnan herkkyystekijöitä ja ennakoimaan muutoksia ennen kuin ne ovat isojen otsikoiden kokoisia.

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Metsä ja Me

Kesto: 2023–2024

Metsä ja Me

Metsä ja me -tutkimushankkeessa tarkastellaan metsäalan tulevaisuutta työllisyyden ja osaajapulan näkökulmasta. Tutkimushanke tuottaa tietoa, joka auttaa metsäalaa ratkomaan työvoimapulaa sekä tukee alan vetovoimaa ja menestystä.

Rahoittajat: Metsämiesten säätiö

Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Tulevaisuuden Suomen tekijät – osallisuutta ja yhteistyötä työelämään -tutkimuskokonaisuus

Kesto: 2022–2024

Tulevaisuuden Suomen tekijät – osallisuutta ja yhteistyötä työelämään -tutkimuskokonaisuus

Syksyllä 2022 käynnistyneessä, monivuotisessa tutkimuskokonaisuudessa etsitään ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon.

Rahoittajat: Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Kesto: 2019-2022 (2025)

Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu ja hyväksyttävä.

Rahoittajat: Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteistyökumppanit: Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment (CDE).

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Science Night LIVE!

Kesto: 2022-2023

Science Night LIVE!

Science Night LIVE! -tapahtuma oli uudenlainen tiedeviestintä ja verkottumistapahtuma, joka järjestettiin 29.3.2023 Tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. E2 Tutkimus oli tapahtuman päävastuullinen järjestäjä yhteistyössä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kanssa ja Tiedekeskus Heurekan kanssa.

Englanninkielinen tapahtuma tarjosi uudenlaisen alustan Suomessa asuville ja työskenteleville ulkomaalaistaustaisille tutkijoille kertoa työstään ja tulla tutuksi sidosryhmille, kuten medialle, yrit...

Rahoittajat: Tieteen tiedotus

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Tiedekeskus Heureka

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Ukrainalaiset Suomessa 2022

Kesto: 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022 -selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, mitä Suomeen paenneet ukrainalaiset ajattelevat elämästään. Tilasto- ja haastatteluaineistoihin perustuva katsaus valaisee myös pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ukrainalaisten tilanteesta sekä heidän palveluntarpeestaan. Tieto auttaa laajentamaan keskustelua sodan seurauksista ja arvioimaan, mihin Suomessa kannattaa varautua keväällä 2023.

Rahoittajat: Sisäministeriö ja Sitra

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Kesto: 2022–2023

Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan tietoa toimintamalleista, joilla kausityövoimaa käyttävät maatilayrittäjät voivat vahvistaa kriisinkestävyyttään, varautumistaan ja muutosjoustavuuttaan.

Rahoittajat: MTK:n Säätiö

Yhteistyökumppanit: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Kesto: 2022

Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Pilottihankkeessa kehitetään ulkomaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa. Hankkeessa toteutetaan kysely ja ryhmähaastatteluja, joiden avulla kartoitetaan Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden tarpeita työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ulkomaisten tutkijoiden verkostojen ja medianäkyvyyden vahvistamisessa ja teemaan liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Rahoittajat: Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tieteentekijät, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kesto: 2021–2023

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kansainvälisten osaajien Suomi-hankkeessa selvitetään, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. 

Rahoittajat: Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Ruokavarma

Kesto: 2021-2023

Ruokavarma

Hankkeessa tutkitaan suomalaisen ruokajärjestelmän keskinäisriippuvuuksista aiheutuvia haavoittuvuuksia ja tunnistetaan keskeisiä ratkaisuja, joilla ruokajärjestelmän kestävyyttä ja resilienssiä voidaan parantaa.

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö, Makera 

Yhteistyökumppanit: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu

Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Kesto: 2021–2022

Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Tutkimuksessa keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä elämässä onnistumisesta, epävarmuuksista ja huolenaiheista sekä yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Hankkeessa on nuoria osallistava ote.

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Yhteistyökumppanit: Vaasan Setlementti, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Wasa Innovation Center ja Åbo Akademi

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Kesto: 2020-2021

Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Tutkimuksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroja sukupolvien välillä.

Yhteistyökumppanit: Kuntaliitto, Sitra ja Tela ry

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat I: Työelämän yhteiset nimittäjät

Kesto: 2020-2021

Sukupolvien huolet ja voimat I: Työelämän yhteiset nimittäjät

Tutkimuksessa tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan keskeistä kivijalkaa eli työelämää. Tutkimuksessa verrataan nuorten ja keski-ikäisten työelämään liittyviä näkemyksiä ja sukupolvien suhteita.

Yhteistyökumppanit: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM

Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Kesto: 2020-2022

Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Keväällä 2020 alkaneessa monivuotisessa tutkimushankkeessa selvitettiin, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Yhteistyökumppanit: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM, Tela, Kuntaliitto, Sitra, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, STTK ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin Säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Nuorten huolet ja voimavarat
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Ikänaisten elämisen taito ja kokemukset asemastaan yhteiskunnassa

Kesto: 2020-2021

Ikänaisten elämisen taito ja kokemukset asemastaan yhteiskunnassa

Hankkeessa tutkitaan ikääntyneiden naisten elämänviisautta ja sen siirtymistä seuraaville sukupolville.

Yhteistyökumppanit: Hanke toteutetaan yhteistyössä tutkimusprofessori Marja Holmilan (emerita, THL) kanssa. Kumppaneita ovat Eläkeläiset ry, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Kristillinen Eläkeliitto.

Arvot ja asenneilmasto
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Sujuva arki - parempi elämä SAPE

Kesto: 2020-2021

Sujuva arki - parempi elämä SAPE

SAPE arvioi Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa sekä selvittää, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ottaen mukaan naisten ja tyttöjen näkökulman maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö / Makera

Yhteistyökumppanit: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry

Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Startupin menestystekijät – tarkastelussa elintarvikeala ja tapaus nyhtökaura

Kesto: 2020

Startupin menestystekijät – tarkastelussa elintarvikeala ja tapaus nyhtökaura

Hankkeessa tarkastellaan startup-yritysten menestystekijöitä ja elintarvikealan startupien erityispiirteitä. Elintarvikealan osalta tarkastelussa on tapaus Nyhtökaura.

Yhteistyökumppanit: Elintarviketeollisuusliitto, K-ryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Startup-säätiö

Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Kesto: 2019-2020

Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Yhteistyökumppanit: Energiateollisuus ry, Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö, Vaasan yliopiston InnoLab

Arvot ja asenneilmasto
Lue lisää
Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit

Kesto: 2019-2020

Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit

Hankkeessa selvitetään Suomen venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja englanninkielisten yhteiskunnallisia arvoja, asenteita ja identiteettejä. Hankkeessa tarkastellaan mm. perheen, työn, uskonnon ja äidinkielen merkitystä. Lisäksi tutkimus tarjoaa merkittävää uutta tietoa eri kielivähemmistöjen kotoutumisesta.

Yhteistyökumppanit: Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Lue lisää
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat NEET-nuoret

Kesto: 2018-2019

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat NEET-nuoret

Hankkeessa tutkittiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia NEET-nuoria, joiden ääni jää usein tutkimuksissa kuulematta. Tutkimuksessa tarkasteltiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointia, sen esteitä ja sitä, mikä nuoria voisi auttaa.

Yhteistyökumppanit: Nuorisotutkimusverkosto

Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet

Kesto: 2018

Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten identiteettejä, arvoja ja asenteita.

Yhteistyökumppanit: Suomen kulttuurirahasto

Arvot ja asenneilmasto
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Käynnissä olevat hankkeet Päättyneet hankkeet