Yhteiskunnan kriisinkestävyys

-

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja yleisemmin kriisien varjostama toimintaympäristö ovat lisänneet tarvetta E2 Tutkimuksen monitieteiselle tiedolle. Ihmisten ja yhteiskuntien kriisinkestävyyttä käsittelevä tieto auttaa arvioimaan, mihin Suomessa kannattaa varautua ja miten ongelmia voidaan ehkäistä.Ruokajärjestelmän kestävyys ja oikeudenmukaisuus ovat olennainen osa tätä teemaa.

Käynnissä olevat hankkeet Päättyneet hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Kesto: 2022–

Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Miten meillä menee? on E2 Tutkimuksen oma, vuosittain julkaistava katsaus suomalaisten arvoihin ja asenteisiin. E2 Tutkimus palvelee tällä katsauksella päättäjiä, jotka tekevät isoja valintoja politiikassa, hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Tieto auttaa näkemään yhteiskunnan herkkyystekijöitä ja ennakoimaan muutoksia ennen kuin ne ovat isojen otsikoiden kokoisia.

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Metsä ja Me

Kesto: 2023–2024

Metsä ja Me

Metsä ja me -tutkimushankkeessa tarkastellaan metsäalan tulevaisuutta työllisyyden ja osaajapulan näkökulmasta. Tutkimushanke tuottaa tietoa, joka auttaa metsäalaa ratkomaan työvoimapulaa sekä tukee alan vetovoimaa ja menestystä.

Rahoittajat: Metsämiesten säätiö

Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Kesto: 2019-2022 (2025)

Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu ja hyväksyttävä.

Rahoittajat: Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteistyökumppanit: Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment (CDE).

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Kesto: 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022 -selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, mitä Suomeen paenneet ukrainalaiset ajattelevat elämästään. Tilasto- ja haastatteluaineistoihin perustuva katsaus valaisee myös pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ukrainalaisten tilanteesta sekä heidän palveluntarpeestaan. Tieto auttaa laajentamaan keskustelua sodan seurauksista ja arvioimaan, mihin Suomessa kannattaa varautua keväällä 2023.

Rahoittajat: Sisäministeriö ja Sitra

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Kesto: 2022–2023

Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan tietoa toimintamalleista, joilla kausityövoimaa käyttävät maatilayrittäjät voivat vahvistaa kriisinkestävyyttään, varautumistaan ja muutosjoustavuuttaan.

Rahoittajat: MTK:n Säätiö

Yhteistyökumppanit: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kesto: 2021–2023

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kansainvälisten osaajien Suomi-hankkeessa selvitetään, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. 

Rahoittajat: Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Ruokavarma

Kesto: 2021-2023

Ruokavarma

Hankkeessa tutkitaan suomalaisen ruokajärjestelmän keskinäisriippuvuuksista aiheutuvia haavoittuvuuksia ja tunnistetaan keskeisiä ratkaisuja, joilla ruokajärjestelmän kestävyyttä ja resilienssiä voidaan parantaa.

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö, Makera 

Yhteistyökumppanit: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu

Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Kesto: 2020-2021

Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Tutkimuksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroja sukupolvien välillä.

Yhteistyökumppanit: Kuntaliitto, Sitra ja Tela ry

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Kesto: 2020-2022

Sukupolvien huolet ja voimat tutkimuskokonaisuus

Keväällä 2020 alkaneessa monivuotisessa tutkimushankkeessa selvitettiin, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Yhteistyökumppanit: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM, Tela, Kuntaliitto, Sitra, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, STTK ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin Säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Nuorten huolet ja voimavarat
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sujuva arki - parempi elämä SAPE

Kesto: 2020-2021

Sujuva arki - parempi elämä SAPE

SAPE arvioi Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa sekä selvittää, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ottaen mukaan naisten ja tyttöjen näkökulman maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö / Makera

Yhteistyökumppanit: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry

Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää