Suomen kansainvälisyys

-

Miten kansainvälisyys näkyy Suomessa? Miten tehdä Suomesta ulkomaalaiselle työvoimalle houkutteleva maa asettua, elää ja tehdä työtä? Miten Suomi voisi olla nykyistä pitovoimaisempi maa muualta muuttaneille opiskelijoille, osaajille ja ammattilaisille? Suomen kansainvälistyminen mahdollisuuksineen ja kipukohtineen on yksi kantavia tutkimusteemojamme.

Käynnissä olevat hankkeet Päättyneet hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa

Kesto: 2024

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on etsiä, kehittää ja jakaa valtakunnallisesti keinoja, jotka purkavat rekrytointien esteitä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa (pk) yrityksissä.

Yhteistyökumppanit: Business Finland, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki, Kiinteistö- ja rakentamisalan KIRA -yhteenliittymä

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Kesto: 2023–2024

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan itäisellä rajaseudulla asuvien nuorten voimavaroja ja tulevaisuudenuskoa sekä sitä, miten nuoret itse kuvaavat tavoitteitaan ja hyvän elämän osatekijöitä. 

Rahoittajat: E2 Tutkimus, MTK:n säätiö, Kainuun liitto, Palkansaajasäätiö

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Tulevaisuuden Suomen tekijät – osallisuutta ja yhteistyötä työelämään -tutkimuskokonaisuus

Kesto: 2022–2024

Tulevaisuuden Suomen tekijät – osallisuutta ja yhteistyötä työelämään -tutkimuskokonaisuus

Syksyllä 2022 käynnistyneessä, monivuotisessa tutkimuskokonaisuudessa etsitään ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon.

Rahoittajat: Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Science Night LIVE!

Kesto: 2022-2023

Science Night LIVE!

Science Night LIVE! -tapahtuma oli uudenlainen tiedeviestintä ja verkottumistapahtuma, joka järjestettiin 29.3.2023 Tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. E2 Tutkimus oli tapahtuman päävastuullinen järjestäjä yhteistyössä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kanssa ja Tiedekeskus Heurekan kanssa.

Englanninkielinen tapahtuma tarjosi uudenlaisen alustan Suomessa asuville ja työskenteleville ulkomaalaistaustaisille tutkijoille kertoa työstään ja tulla tutuksi sidosryhmille, kuten medialle, yrit...

Rahoittajat: Tieteen tiedotus

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Tiedekeskus Heureka

Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Ukrainalaiset Suomessa 2022

Kesto: 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022 -selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, mitä Suomeen paenneet ukrainalaiset ajattelevat elämästään. Tilasto- ja haastatteluaineistoihin perustuva katsaus valaisee myös pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ukrainalaisten tilanteesta sekä heidän palveluntarpeestaan. Tieto auttaa laajentamaan keskustelua sodan seurauksista ja arvioimaan, mihin Suomessa kannattaa varautua keväällä 2023.

Rahoittajat: Sisäministeriö ja Sitra

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Kesto: 2022–2023

Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan tietoa toimintamalleista, joilla kausityövoimaa käyttävät maatilayrittäjät voivat vahvistaa kriisinkestävyyttään, varautumistaan ja muutosjoustavuuttaan.

Rahoittajat: MTK:n Säätiö

Yhteistyökumppanit: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Kesto: 2022

Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Pilottihankkeessa kehitetään ulkomaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa. Hankkeessa toteutetaan kysely ja ryhmähaastatteluja, joiden avulla kartoitetaan Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden tarpeita työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ulkomaisten tutkijoiden verkostojen ja medianäkyvyyden vahvistamisessa ja teemaan liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Rahoittajat: Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tieteentekijät, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kesto: 2021–2023

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kansainvälisten osaajien Suomi-hankkeessa selvitetään, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. 

Rahoittajat: Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää