Arvot ja asenneilmasto

-

Polarisoituneessa ajassa on tärkeää tietää, miten suomalaisilla menee ja miten he arvioivat tulevaisuuttaan. Tarkastelemme säännöllisesti suomalaisen yhteiskunnan arvo- ja asenneilmastoa, jotta tiedämme, mitä pinnan alla tapahtuu, millaiset ovat ihmisten voimavarat ja pelot, millainen on suomalaisten suhde eri instituutioihin ja miten he arvioivat yhteiskunnan näkymiä. Tieto auttaa ennakoimaan ihmisten käyttäytymistä.

Käynnissä olevat hankkeet Päättyneet hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Kesto: 2023–2024

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan itäisellä rajaseudulla asuvien nuorten voimavaroja ja tulevaisuudenuskoa sekä sitä, miten nuoret itse kuvaavat tavoitteitaan ja hyvän elämän osatekijöitä. 

Rahoittajat: E2 Tutkimus, MTK:n säätiö, Kainuun liitto, Palkansaajasäätiö

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Kesto: 2022–

Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan

Miten meillä menee? on E2 Tutkimuksen oma, vuosittain julkaistava katsaus suomalaisten arvoihin ja asenteisiin. E2 Tutkimus palvelee tällä katsauksella päättäjiä, jotka tekevät isoja valintoja politiikassa, hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Tieto auttaa näkemään yhteiskunnan herkkyystekijöitä ja ennakoimaan muutoksia ennen kuin ne ovat isojen otsikoiden kokoisia.

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Kesto: 2019-2022 (2025)

Reilu ruokamurros - JUST FOOD

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu ja hyväksyttävä.

Rahoittajat: Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteistyökumppanit: Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment (CDE).

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Kesto: 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022

Ukrainalaiset Suomessa 2022 -selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, mitä Suomeen paenneet ukrainalaiset ajattelevat elämästään. Tilasto- ja haastatteluaineistoihin perustuva katsaus valaisee myös pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ukrainalaisten tilanteesta sekä heidän palveluntarpeestaan. Tieto auttaa laajentamaan keskustelua sodan seurauksista ja arvioimaan, mihin Suomessa kannattaa varautua keväällä 2023.

Rahoittajat: Sisäministeriö ja Sitra

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Kesto: 2022–2023

Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan tietoa toimintamalleista, joilla kausityövoimaa käyttävät maatilayrittäjät voivat vahvistaa kriisinkestävyyttään, varautumistaan ja muutosjoustavuuttaan.

Rahoittajat: MTK:n Säätiö

Yhteistyökumppanit: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Kesto: 2022

Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Pilottihankkeessa kehitetään ulkomaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa. Hankkeessa toteutetaan kysely ja ryhmähaastatteluja, joiden avulla kartoitetaan Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden tarpeita työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ulkomaisten tutkijoiden verkostojen ja medianäkyvyyden vahvistamisessa ja teemaan liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Rahoittajat: Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tieteentekijät, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kesto: 2021–2023

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke

Kansainvälisten osaajien Suomi-hankkeessa selvitetään, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. 

Rahoittajat: Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Suomen kansainvälisyys
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Kesto: 2021–2022

Sukupolvien huolet ja voimat III: Nuorten hyvä elämä

Tutkimuksessa keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä elämässä onnistumisesta, epävarmuuksista ja huolenaiheista sekä yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Hankkeessa on nuoria osallistava ote.

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Yhteistyökumppanit: Vaasan Setlementti, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Wasa Innovation Center ja Åbo Akademi

Arvot ja asenneilmasto
Nuorten huolet ja voimavarat
Lue lisää
Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Kesto: 2020-2021

Sukupolvien huolet ja voimat II: Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Tutkimuksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroja sukupolvien välillä.

Yhteistyökumppanit: Kuntaliitto, Sitra ja Tela ry

Arvot ja asenneilmasto
Yhteiskunnan kriisinkestävyys
Lue lisää
Ikänaisten elämisen taito ja kokemukset asemastaan yhteiskunnassa

Kesto: 2020-2021

Ikänaisten elämisen taito ja kokemukset asemastaan yhteiskunnassa

Hankkeessa tutkitaan ikääntyneiden naisten elämänviisautta ja sen siirtymistä seuraaville sukupolville.

Yhteistyökumppanit: Hanke toteutetaan yhteistyössä tutkimusprofessori Marja Holmilan (emerita, THL) kanssa. Kumppaneita ovat Eläkeläiset ry, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Kristillinen Eläkeliitto.

Arvot ja asenneilmasto
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää
Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Kesto: 2019-2020

Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Yhteistyökumppanit: Energiateollisuus ry, Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö, Vaasan yliopiston InnoLab

Arvot ja asenneilmasto
Lue lisää
Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit

Kesto: 2019-2020

Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit

Hankkeessa selvitetään Suomen venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja englanninkielisten yhteiskunnallisia arvoja, asenteita ja identiteettejä. Hankkeessa tarkastellaan mm. perheen, työn, uskonnon ja äidinkielen merkitystä. Lisäksi tutkimus tarjoaa merkittävää uutta tietoa eri kielivähemmistöjen kotoutumisesta.

Yhteistyökumppanit: Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

Arvot ja asenneilmasto
Lue lisää
Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet

Kesto: 2018

Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten identiteettejä, arvoja ja asenteita.

Yhteistyökumppanit: Suomen kulttuurirahasto

Arvot ja asenneilmasto
Työelämä ja osaajapula
Lue lisää