Hankkeet

-

Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Kesto: 2022.
Tekijät: Hanketta johtaa VTT, dosentti Mari K. Niemi ja koordinoi MA Gökhan Depo. VTT Ville Pitkänen, VTT Matti Välimäki ja MA Roosa Veijola kuuluvat hankkeen tiimiin. 
Rahoittaja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Yhteistyökumppanit: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tieteentekijät, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

Hankkeen tavoitteet

Kyseessä on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää ulkomaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa. Hanke teettää kyselyn ja järjestää ryhmähaastatteluja, joilla selvitetään Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden tarpeita työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ulkomaisten tutkijoiden verkostojen ja medianäkyvyyden vahvistamisessa ja teemaan liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Hanke parantaa ymmärrystämme siitä, millaista tukea, ohjeistusta ja koulutusta kansainväliset tutkijat tarvitsevat työssään ja jokapäiväisessä elämässään. Kerätyn aineiston pohjalta kehitämme ulkomaisten tutkijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa parantavan pilottiwebinaarisarjan.

Hankkeen omat verkkosivut: BASE - Building Academics’ Societal Impact