Hankkeet

-

Tutkijoiden vaikuttavuutta vahvistamassa (BASE)

Kesto: 2022.
Tekijät: Hanketta johtaa VTT, dosentti Mari K. Niemi ja koordinoi MA Gökhan Depo. VTT Ville Pitkänen, VTT Matti Välimäki ja MA Roosa Veijola kuuluvat hankkeen tiimiin. 
Rahoittaja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Yhteistyökumppanit: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tieteentekijät, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

Hankkeen tavoitteet

Kyseessä on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää ulkomaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa. Hanke teettää kyselyn ja järjestää ryhmähaastatteluja, joilla selvitetään Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden tarpeita työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ulkomaisten tutkijoiden verkostojen ja medianäkyvyyden vahvistamisessa ja teemaan liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Hanke parantaa ymmärrystämme siitä, millaista tukea, ohjeistusta ja koulutusta kansainväliset tutkijat tarvitsevat työssään ja jokapäiväisessä elämässään. Kerätyn aineiston pohjalta kehitämme ulkomaisten tutkijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta Suomessa parantavan pilottiwebinaarisarjan.

Lue hankkeen ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat: BASE - Building Academics’ Societal Impact

Hankkeessa tapahtuu
 

Lue hankejohtaja Mari K. Niemen Suomen tiedetoimittajain liiton sivuilla julkaistu blogi Societal engagement, Finnish media, and foreign academics – how to bridge the gap?

Lue hankkeen tulosraportti: Building Academics’ Societal Impact: How do foreign academics in Finland see their societal engagement and collaboration with journalistic media?