Blogit

-

Kaisa Karttusen blogi: Miten ruokajärjestelmästä tehdään reilu?

Blogi

Ruokajärjestelmät kaikkialla maailmassa tarvitsevat ravistelua. Nykyisellään järjestelmät eivät tuota toivottuja tuotoksia, kuten hyvää ravitsemusta kaikille ja riittävää toimeentuloa viljelijöille. Samaan aikaan järjestelmien ympäristövaikutukset huolestuttavat. Yhteiskunnasta ja ympäristöstä tulevat muutospaineet kirittävät harppauksia kohti nykyistä kestävämpiä ja ilmastoviisaampia ruokajärjestelmiä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) ryhtyi elokuussa 2019 selvittämään, miten Suomen ruokajärjestelmän tulevaisuusharppauksesta saadaan reilu ja kaikille hyväksyttävä.

Reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta puhuminen ruuan yhteydessä on meillä vielä uutta. Reilun kaupan banaanit ja kahvit ovat useimmille tuttuja, mutta mitä tarkoittavat reilu ruokajärjestelmä ja reilu ruokamurros? Siihen etsitään vastauksia tutkimushankkeen alussa: tutkimuksen keinoin sanoitetaan ruokajärjestelmää ja sen reilua murrosta.

Ymmärryksen lisääntyessä voidaan myös pohtia, millaiset politiikkakeinot voisivat ohjata reilun ruokamurroksen suuntaan. Politiikkasuositusten antamiseen tarvitaan monen sektorin asiantuntemusta, siksi hankkeessa kohtaavat yhteiskuntatieteilijä, filosofi, ravitsemustieteilijä, maatalousekonomisti, luonnontieteilijä ja moni muu.

Asioiden tarkastelu järjestelmätasolla lisää tehtävän mielenkiintoa ja myös vaikeusastetta. Järjestelmän eri toimijoiden ja osien väliset vuorovaikutukset, keskinäisriippuvuudet ja valtasuhteet on otettava huomioon. Muutos järjestelmän yhdessä osassa heijastuu erilaisten vaikutuspolkujen kautta muihin osiin. Ilman tämän tunnistamista voi saavutetun tavoitteen lisäksi syntyä myös ei-toivottuja seurauksia.

Ruokaan ja ruokajärjestelmään liittyy monenlaisia odotuksia ja tavoitteita. Siksi keskustelu ruuasta on välillä ristiriitaista ja ratkaisujen löytäminen isoihin kysymyksiin hankalaa. Yhteisen ymmärryksen lisääminen auttaa ratkomaan kipukohtia.

Tule sinäkin mukaan seuraamaan ja osallistumaan matkaan kohti reilua ruokamurrosta esim. Twitterissä @justfood_stn. Myös hankkeen nettisivut www.justfood.fi avautuvat pian.