Palvelut

-

E2 Tutkimus on monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla järjestöjä, yrityksiä, säätiöitä, kuntia, ministeriöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa. Teemme sekä yleishyödyllistä tutkimusta että asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaavia tilaustöitä.

Olemme kokeneita ja luotettavia tutkimuksen ammattilaisia. Tuotamme tietoa, joka auttaa ratkomaan ongelmia ja rakentamaan menestystä. Otteemme on monitieteinen: katsomme asioita eri kulmista. Rakentava vuoropuhelu ja monitieteisen ymmärryksen lisääminen ovat työmme kulmakiviä.

Yhdistämme laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen. Laadullisilla haastatteluilla löydetään selityksiä ihmisten näkemyksille ja käyttäytymiselle. Lisäksi on mahdollista havaita nousevia signaaleja, testata uusia ideoita ja löytää ajassa kiinni olevaa sanoitusta asioille.

Kyselyaineistojen analyysissä pureudumme perusraportointia syvemmälle ihmisten näkemyksiin ja tulkitsemme tuloksia yleiseen arvoilmastoon ja kansainväliseen tietoon peilaten.

Räätälöidyt palvelumme:

  • laadulliset tutkimukset (mm. teemahaastattelut, ryhmähaastattelut, etnografiat) 
  • kyselytutkimukset
  • tilaajan datan analysointi 
  • sidosryhmätutkimukset
  • evaluointitutkimukset
  • asiantuntijatyö tuntiveloituksella (mm. alustukset, analyysit, taustakeskustelut).

Millaista yhteistyötä E2 Tutkimus voisi tehdä kanssasi?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Karina Jutila

Karina Jutila

Toimitusjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori

Suomen tilannekuva, yhteiskunnan kestokyky, demokratia

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Katso koko profiili
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Johtaja (uudet tutkimusavaukset, kansainvälistyminen, sidosryhmäsuhteet), dosentti, valtiotieteiden tohtori

Suomen kansainvälistyminen, osaaminen ja osaajapula, tutkimusviestintä ja sidosryhmäyhteistyö

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Katso koko profiili
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Johtaja (tutkimus, kehittäminen ja E2 Tutkimus oy:n toiminta), valtiotieteiden tohtori, sosiologi

Nuoria, osallisuutta ja sukupolvien vuoropuhelua koskevat tutkimusaiheet, laadulliset menetelmät, liiketoiminnan kehittäminen ja tiedolla palvelu

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi
Katso koko profiili