Tavoitteemme

-

E2 Tutkimus on monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla järjestöjä, yrityksiä, säätiöitä, kuntia, ministeriöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa. Teemme sekä yleishyödyllistä tutkimusta että asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaavia tilaustöitä.

Palvelemme tiedolla päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Arvopohjassamme on halu rakentaa kestävää tulevaisuutta ja hyvän elämän edellytyksiä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Edistämme tiedon ja tutkimuksen avoimuutta yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa. Työssämme kohtaavat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat. Viemme tietoa päättäjien käyttöön ja tuemme tietoon pohjautuvia ratkaisuja.

Meille on tärkeää, että kumppanimme ymmärtävät tutkimuksen roolin ja autonomian: teemoista ja tutkimuskysymyksistä on hyödyllistä ja innostavaa keskustella yhdessä, mutta sen jälkeen hankkeiden käytännön toteutus on tutkijoiden vastuulla.