Tiedotteet

-

Meddelande: Ett betydande konsortium finansierar pragmatisk forskning som söker efter lösningar till arbetskraftsbristen

Tiedotteet

Hurdant är livet för en utländsk arbetstagare i Finland? Var kan man vänta sig polarisering och varifrån kan man hitta bra modeller för att möta förändringarna i arbetslivet? Hur kan samarbetet mellan generationerna förbättra orken och förebygga arbetskraftsbristen?

Forskningsprojektet Tulevaisuuden Suomen tekijät finansieras av Fackförbundet Pro, Välmåendebranschen HALI, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Byggnadsindustrin RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri’s lönearbetare TP och Arbetspensionsförsäkrarna TELA.

Den tvärvetenskapliga och oberoende forskningsinstitutionen E2 Forskning ansvarar för arbetetsgenomförande. De första forskningsresultaten publiceras under riksdagsvalen våren 2023.

- Den åldrande befolkningen kommer att märkas av på många olika sätt i Finland. För attlyckas bör vi vara ett attraktivt land för de unga, för de åldrande proffsen och för den internationella arbetskraften. I sökandet efter lösningar ska de mänskliga rättigheterna ses till, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- För att lösa den arbetskraftsbrist som Finland lider av, behövs information frånarbetsgivare och nya tankesätt. I oförutsägbara tider framhävs även betydelsen av konstruktivt samarbete över branschgränserna, vilket är varför det var viktigt att gå med idetta forskningskonsortium, betonar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

- Enligt undersökningar är arbetskraftsbristen på byggbranschen i Finland större än i övriga Europa. Företagen i branschen uppskattar att rekryteringssvårigheterna kommer att fortsätta. Det är viktigt för oss att veta om arbetstagarnas tankeprocesser, så att de kunniga hålls i branschen och för att vi ska kunna locka till oss flera proffs både från Finland och från utlandet, säger den verkställande direktören för Byggnadsindustrin Aleksi Randell.

- Med forskningsprojektet lyfter vi fram praktiska problem i arbetslivet, men även goda lösningar, som kan tillämpas i de olika branscherna. Forskningsdatan kommer att hjälpa bekämpa arbetskraftsbristen och de samhälleliga problem som orsakas av det, berättar direktören för E2 Forskning Karina Jutila.

Forskningsprojektet är multimetodologiskt. Materialet samlas in genom intervjuer, enkäter, på workshoppar och genom observationer på arbetsplatser. Arbetstagare med utförande arbete står som forskningsobjekt.

Juha Antila (FFC) är ordförande och Arja Laitinen (HALI) är viceordförande för projektets observationsgrupp.

Tilläggsinformation:

Projektledare, PD, docent Ville Pitkänen 
E2 Forskning
ville.pitkanen@e2.fi
+358 40 7770 869