Tiedotteet

-

Suomen- ja ruotsinkielisten sekä pääkaupunkiseudulla asuvien viiden suurimman kieliryhmän edustajien identiteetit, arvot ja asenteet nyt yksissä kansissa englanniksi

Tiedotteet

Tutkimusraportti How different are we? Survey results on identities, values and attitudes among the Finnish majority population and the largest ethno-linguistic minorities kokoaa yhteen vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen tutkimusten keskeisimmät tulokset englanniksi osoitteessa https://e2.fi/publication/323. 

Raportissa on kaksi osaa. Ensimmäisessä on tiivistys ”Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet”-tutkimushankkeen (2018) tuloksista ja toisessa osassa ”Pääkaupunkiseudun suurimpien vieraskielisten ryhmien identiteetit, arvot ja asenteet” -hankkeen (2019) tuloksista. 

Ensimmäisessä osassa on tarkasteltu suomen- ja ruotsinkielisiä, toisessa osassa Suomen viiden suurimman vieraskielisen ryhmän, venäjän-, viron-, englannin-, somalin- ja arabiankielisten edustajia. 

Raportti kokoaa yhteen Suomen Kulttuurirahaston, e2 Tutkimuksen, Helsingin, Espoon, Vantaan sekä oikeusministeriön yhteisten tutkimushankkeiden keskeiset tulokset. Tutkimus perustuu ainutlaatuisen mittaviin kyselyaineistoihin. Suomenkieliset tutkimusraportit ovat luettavissa e2 Tutkimuksen verkkosivuilta. 

Raportin ovat kirjoittaneet tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä erikoistutkija VTT Pasi Saukkonen Helsingin kaupungilta.