Tiedotteet

-

Työmarkkinajärjestöjä, ministeriöitä, kaupunkeja ja eläkealaa yhteistyöhön kansallisen tason tutkimushankkeessa: Miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia?

Tiedotteet

Poikkeuksellisen painava joukko järjestöjä ja julkishallintoa on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Hankkeessa kuullaan ulkosuomalaisia, Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja paikkariippumatonta työtä tekeviä kansainvälisiä diginomadeja.

Tutkimushanketta rahoittavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit. Tutkimuksen toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus. Työ valmistuu ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja.

Tutkimushankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Miten Suomesta voi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne ulkosuomalaisen on mutkatonta palata tai ulkomaalaisen tulla töihin? Miten Suomen rakentamiseen voisi osallistua myös maamme ulkopuolelta?

Hankekumppanit pitävät tärkeänä, että työssä annetaan puheenvuoro ja ideoinnin tilaa ihmisille, jotka voisivat olla nykyistä vahvemmin rakentamassa Suomen menestystä. Tutkimus palvelee sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeita.

- Osaava työvoima on tärkeä voimavara työllisyyden vahvistamiselle. Teemme ministeriössä nyt paljon töitä, jotta saamme maahanmuuttoon liittyvät prosessit sujuviksi ja koko järjestelmän toimimaan. On hienoa, että saamme tutkimuksen avulla Talent Boost -ohjelman tueksi lisää tietoa siitä, miten yhdessä voisimme kehittää koko maahanmuuttokokonaisuutta”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

- Osaajapulan ratkaiseminen on kohtalonkysymys paitsi teknologiayrityksille myös koko Suomelle. Erilaisten osaajaryhmien tarkastelu ja konkreettisten, uusien ratkaisujen hakeminen tutkimuksen keinoin on ensiarvoisen tärkeää, kertoo johtaja Minna Helle Teknologiateollisuus ry:stä.

- Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista. Siksi on tärkeää sparrata yhteiskunnallisia toimijoita ja etsiä uusia toimintatapoja, jotta maamme menestys ei pysähdy osaajapulaan, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

- Monissa yrityksissä on akuutti osaajapula. On tärkeää, että nyt käynnistyvä hanke tuottaa monipuolista tietoa siitä, miten Suomi voi olla paitsi vetovoimainen myös pitovoimainen, korostaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

- Kaupungit tarvitsevat osaavaa työvoimaa, ja yritysten menestys on alueiden menestyksen edellytys. Siksi Tampere on mukana tässä hankkeessa ja tulee hyödyntämään tutkimustietoa päätöksenteossa, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

- Hankkeemme auttaa löytämään konkreettisia keinoja kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Osaajien lisäksi olemme kiinnostuneita yrityksistä - hyvät työnantajat ovat Suomen vetovoimatekijä. On innostavaa huomata, että työn tueksi saatiin iso kansallinen konsortio ja kumppaneiden asiantuntemus. Tulemme nostamaan aihetta julkiseen keskusteluun rakentavasti ja kiinnostavasti, kertoo hankkeen vetäjä, tutkimusjohtaja Mari K. Niemi E2 Tutkimuksesta.

*************************************************************************

Hanke pähkinänkuoressa

Toteutusaika 10/2021–3/2023. Hankkeen toteuttaa E2 Tutkimus. E2 Tutkimus on monitieteinen yleishyödyllinen tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla kuntia, ministeriöitä, yrityksiä, järjestöjä, säätiöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa.

Konsortiokumppanit rahoittavat hankkeen yhdessä. Hankkeen budjetti on noin 500 000 euroa. Hankkeen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Pipa Turvanen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajana asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Hankkeen johtaja: Dosentti, VTT Mari K. Niemi
Hankkeen varajohtaja: Dosentti, VTT Ville Pitkänen
Hankkeen kotisivu: kvosaajiensuomi.com
Hanke sosiaalisessa mediassa: @kvosaajiensuomi (Instagram, Twitter, Facebook)


Lisätietoja
Mari K. Niemi
Tutkimusjohtaja, E2 Tutkimus
+44 7737 161 944
mari.k.niemi@e2.fi

Karina Jutila
Johtaja, E2 Tutkimus
050 5515 361
karina.jutila@e2.fi