Uutiset

-

Risto Murto har valts till styrelseordförande för e2 Forskning

Uutiset

Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas VD, doktor Risto Murto har valts till styrelseordförande för e2 Forskning. e2 Forskning är en allmännyttig forskningsanstalt som erbjuder forskningskunskap för krävande samfund: organisationer, företag, ministerier, kommuner, media samt för politiskt beslutsfattande.

Till medlemmar i e2 Forsknings styrelse har valts kanslichef Johan Aura, utvecklingsdirektör Anna Herlin, jurist Hannu Kallio, ordförande Juha Marttila och professor Ilkka Ruostetsaari. Personvalen förrättades vid föreningen för Framstegsvänlig forskning rf:s årsmöte den 28 april 2020. Föreningen upprätthåller e2 Forskning.

Det är fint att få arbeta med kunniga forskare och med mångsidig forskning. Den mångvetenskapliga kompetens som e2 Forskning har är till nytta för samhället och kompletterar forskningen vid universiteten och statens forskningsanstalter. I en tid av stora förändringar behövs sektoröverskridande samarbete och förmåga att analysera olika fenomen mångsidigt och på ett begripligt sätt, säger Risto Murto.

e2 Forskning har utvecklats målmedvetet under de tre senaste åren. Vi har satsat på att bygga upp forskningsprojekt, rekrytera kunniga medarbetare och på fördomsfria partnerskap, arbetsprocesser och kommunikation. Det blir inspirerande att föra e2 Forskning till nästa skede under ledning av den nya styrelsen, säger e2 Forsknings direktör Karina Jutila.

e2 Forskning har tio anställda experter och omsättningen är drygt 800.000 euro. Alla forskare vid e2 Forskning är erfarna doktorer. Som arbetspar har de forskningskoordinatorer som avlagt magisterexamen.

e2 Forsknings arbete finansieras av finländska stiftelser, intresse- och fackorganisationer, kommuner, ministerier och företag. För tillfället har e2 Forskning drygt tjugo projektpartner och -finansiärer.

Ytterligare uppgifter:

Risto Murto, risto.murto@e2.fi, tfn 010 244 3119

Karina Jutila, karina.jutila@e2.fi, tfn 050 5515 361