Hankkeet

-

Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit

Kesto: 2019–2020
Tekijät: E2 Tutkimus: Ville Pitkänen, Jussi Westinen, Helsingin kaupunki: Pasi Saukkonen

Kumppanit: Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten identiteettejä, arvoja ja asenteita. Tutkimustulokset perustuvat kyselyyn, johon vastasi 6 938 henkilöä. Tulokset raportoidaan vuoden 2018 aikana neljässä osassa. Ensimmäinen julkaisu kertoo, mistä tekijöistä suomalaisten identiteetit muodostuvat, toinen osa käsittelee yhteiskunnallisten asenteiden erilaisuutta ja samanlaisuutta, kolmannessa osassa tarkastellaan ruotsinkielistä väestöä ja neljännessä selvitetään, mitkä asiat ovat suomalaisille pyhiä.

Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tukena on ollut seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi professori Anne Birgitta Pessi Suomen Kulttuurirahaston hallituksesta. Ryhmän jäseniä olivat johtaja Leif Jakobsson Svenska kulturfondenista, johtaja Paula Laine Sitrasta, yliasiamies Antti Arjava Kulttuurirahastosta sekä e2:n edustajina professori Ilkka Ruostetsaari ja johtaja Karina Jutila. Suunnittelussa mukana oli myös tohtori Pilvi Torsti ennen siirtymistään kansanedustajaksi.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta, analyysista ja raporttien kirjoittamisesta vastasivat tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen. Neljännen tutkimusraportin kirjoittamiseen osallistuivat myös professori Anne Birgitta Pessi sekä yliopistonlehtori Henrietta Grönlund.

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko
Sittenkin samanlaisia? Tutkimus suomalaisten identiteeteistä pdf 1,13 Mt
Samat huolet, eri näkökulmat: Tutkimus suomalaisten asenteista ja identiteeteistä pdf 1,23 Mt
Identiteettejä kahdella kielellä: Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä pdf 1,08 Mt
Pyhyyden ytimessä: Tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta pdf 1,29 Mt