Hankkeet

-

Maatalous- ja puutarha-alan työnantajien kriisinkestävyys ja ukrainalaisten kausityöläisten sopeutuminen Suomeen

Kesto: 2022–2023
Tekijät: Atte Penttilä ja Marjatta Selänniemi

Rahoittajat: MTK:n Säätiö
Yhteistyökumppanit: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan tietoa toimintamalleista, joilla kausityövoimaa käyttävät maatilayrittäjät voivat vahvistaa kriisinkestävyyttään, varautumistaan ja muutosjoustavuuttaan.

Hanke tarjoaa kausityövoimaa käyttäville maatilayrittäjille ratkaisuja tulevaisuuden poikkeusoloihin varautumiseen ja siten yritystoiminnan jatkuvuuteen Suomessa. Hankkeessa selvitetään koronapandemian aiheuttamia erikoisjärjestelyjä kausityöhön sekä alkuvuodesta 2022 alkaneen Ukrainan sodan tuonutta epävarmuutta kausityöntekijöiden saapumiseen. Samalla tuotetaan tietoa siitä, millaisia suomalaisessa maataloudessa toimivien ukrainalaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä näkemykset ovat sekä millaiset toimintatavat ja käytännöt ovat auttaneet heitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Hanke toteutetaan puolistrukturoituna haastattelututkimuksena, jossa haastatellaan ukrainalaisia työllistäviä suomalaisia maatilayrittäjiä sekä suomalaisilla maatiloilla asuvia tai työskenteleviä ukrainalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Hanke mediassa

 

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko
Kriisien keskellä: Miten ukrainalaiset kausityöntekijät ja suomalaisten tilojen työnantajat ovat selviytyneet kahdesta perättäisestä kriisistä pdf 0,44 Mt

Sinua saattaisi kiinnostaa