Hankkeet

-

Sukupolvien huolet ja voimat III
Nuorten hyvä elämä

Kesto: 2021–2022
Tekijät: Jenni Simonen, Eija Eronen, Roosa Veijola ja Vilma Niskanen
Kumppanit: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto
Yhteistyössä mukana: Vaasan Setlementti, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Wasa Innovation Center ja Åbo Akademi

Osatutkimuksessa III Nuorten hyvä elämä keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä elämässä onnistumisesta, epävarmuuksista ja huolenaiheista sekä yhteiskuntaan kiinnittymisestä.

Tutkimus toteutetaan osallistavalla otteella. Hankkeeseen palkataan nuoria tekemään tutkimusta tutkijoiden rinnalla. He ovat mukana kaikissa työvaiheissa ja ideoivat muun muassa kenttätyön toteutusta, viestintää ja tulosten raportointia.

Tutkimus perustuu 20–29-vuotiailta kerättäviin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Koko maata koskevan kyselytutkimuksen lisäksi toteutetaan ryhmähaastatteluja Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa. Näin saadaan tietoa alueellisista erityispiirteistä sekä suomenkielisten, ruotsinkielisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten näkemyksistä.

Tutkimustieto palvelee eri sektoreiden päättäjiä, oppilaitoksia, kuntien ja alueiden kehittäjiä, tiedeyhteisöä ja julkista keskustelua. Hankkeessa on monipuolinen, sektorirajat ylittävä kumppanijoukko. Työtä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto.

Lisäksi hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä Vaasan Setlementin, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan, Wasa Innovation Centerin ja Åbo Akademin tutkijoiden kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa monitieteinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus, joka toimii myös hankkeeseen palkattavien nuorten työnantajana.

Hanke käynnistyi keväällä 2021 ja se on kolmas ja viimeinen osa Sukupolvien huolet ja voimat -hankekokonaisuutta. Tutkimus valmistuu keväällä 2022. Tutkimusta johtaa Jenni Simonen ja sitä toteuttavat Eija Eronen, Roosa Veijola ja Vilma Niskanen. Hankkeeseen palkataan myös muita nuoria assistentteja.

Tutustu hankkeeseen Nuorten hyvä elämä -verkkosivuilla.

Seuraa Twitterissä @n_hyvaelama ja Instagramissa @nuortenhyvaelama.

Hankkeen julkaisuja

Hanke mediassa
 

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko
Nuorten hyvä elämä -loppuraportti pdf 26,20 Mt
Nuorten hyvä elämä -infograafi pdf 3,36 Mt

Sinua saattaisi kiinnostaa