Hankkeet

-

Kysely nuorten mediakäytöstä ja hyvinvoinnista: Pienituloisten kotitalouksien nuorilla muita useammin ikäviä mediakokemuksia

Tiedotteet

Sosioekonomiset tekijät vaikuttavat siihen, millaisia ilmiöitä 15–29-vuotiaat suomalaiset kohtaavat älypuhelinta käyttäessään. Monet kielteiset kokemukset korostuvat heikossa taloudellisessa tilanteessa olevilla nuorilla. Nuorten älypuhelimen käyttöä selvitettiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tuoreessa kyselyssä, jonka E2 Tutkimus toteutti.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten ja nuorten aikuisten näkemyksiä ja hyvinvointiin vaikuttavia kokemuksia älypuhelinten ja sosiaalisen mediaan käyttöön liittyen. Yleisimpiä kielteisiä kokemuksia olivat ulkonäköpaineet, jotka koskettivat vastaajista 42 prosenttia sekä vihapuhe, syrjivät ja rasistiset sisällöt, joita 40 prosenttia vastaajista oli kohdannut. Vaikuttamaan pyrkivää, virheellistä tai valheellista tietoa kertoi kohdanneensa kaikista vastaajista 32 prosenttia. Naiset kohtaavat älypuhelinta käyttäessään kielteisiä asioita selvästi miehiä useammin. Seksuaalista häirintää kokevat muita useammin nuorista alle 20-vuotiaat ja erityisesti naiset. 

Toimeentulo näkyy yksinäisyyden ja ulkonäköpaineiden kokemuksissa 

Kotinsa taloudellisen tilanteen jokseenkin tai erittäin huonoksi kuvanneilla vastaajilla oli useammin kokemuksia monista kielteisistä asioista kuin hyvin toimeentulevista talouksista tulevilla nuorilla. Erityisesti korostuivat esimerkiksi yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemukset, ulkonäköpaineet ja alhainen itsetunto.  

Samojen nuorten älypuhelimen käytössä korostuivat myös kokemukset vihapuheen ja syrjivien sisältöjen kohtaamisesta sekä taloudellisista haitoista. Näitä ovat esimerkiksi harkitsemattomat ostopäätökset ja uhkapelaaminen. 

“Kielteisten mediakokemusten kasautuminen pienituloisten kotien nuorille vahvistaa käsitystämme hyvinvoinnin ja mediankäytön kaksisuuntaisesta kytköksestä. Siksi myös medialukutaitoja edistettäessä on pyrittävä huomioimaan sensitiivisesti nuorten erilaiset lähtökohdat, ja kiinnitettävä erityistä huomiota niihin lapsiin ja nuoriin, joiden elämäntilanne voi olla haastava", sanoo Safer Internet -toiminnan projektipäällikkö Rauna Rahja Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. “Turvatuista lähtökohdista on helpompi ponnistaa kohti hyviä medialukutaitoja, jotka läheisen aikuisen tuen ohella suojaavat haitallisilta mediakokemuksilta.”  

Kyselytutkimus toi esille älypuhelimen käytössä myös paljon myönteisiä asioita eri ikä- ja vastaajaryhmissä. ”Puhelimen käytössä korostuvat yhteydenpito, hauskuus ja toisaalta myös puhelin osana arjen rutiinien hoitamista”, kertoo tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen E2 Tutkimuksesta. 

Tutkimuksen taustatiedot 

Kyselyn kohdejoukkona olivat 15–29-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1021 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa marraskuussa 2023. Kyselyn toteutti E2 Tutkimus KAVIn tilaamana. Kyselytutkimuksen tuoma uusi tieto auttaa suuntaamaan tukea erilaissa tilanteissa oleville lapsille, nuorille ja perheille.  

Mediankäytön suhde hyvinvointiin näkyy myös vuosittaisen Mediataitoviikon tapahtumien ja materiaalien teemoissa. Mediataitoviikkoa vietetään tänä vuonna 5.–11.2.2024. Teemaviikko on laajan yhteistyön tulos, ja se toteutetaan yhdessä noin 70 kumppaniorganisaation kanssa. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Safer Internet -toiminta.  

Lisätietoa Mediataitoviikosta: www.mediataitoviikko.fi   

Lisätietoa kyselyn tuloksista löytyy Medialukutaito Suomessa -sivuston artikkelista

Kooste kyselyn ensimmäisistä tuloksista löytyy täältä (pdf). 

Lisätietoja 

Rauna Rahja, projektipäällikkö, Safer Internet -toiminta, KAVI   
puh. 050 4312 290, rauna.rahja@kavi.fi   

Ville Pitkänen, tutkimuspäällikkö, E2 Tutkimus 
puh. 040 777 0869, ville.pitkanen@e2.fi