Hankkeet

-

Tuore kyselytutkimus ulkosuomalaisista ja paluumuuttajista osoittaa: Työ pitää suomalaisia ulkomailla – suuri osa ulkosuomalaisista olisi kuitenkin valmis tekemään etätöitä Suomeen

to huhtik. 21 10:00:00 2022

Lue raportti tästä.

Paluumuuttajien Suomeen paluun yleisimmät syyt liittyvät kotimaassa oleviin läheisiin ja ystäviin tai haluun asua Suomessa – eivät työmarkkinoiden vetovoimaan. Alle 10 prosenttia mainitsi paluun keskeiseksi syyksi mahdollisuuden edistää uraa.

Paluumuuttajissa on suurempi osuus niitä, jotka harkitsevat lähtevänsä Suomesta uudestaan kuin ulkosuomalaisissa on kotimaahan paluuta harkitsevia. Paluumuuttajista 52 prosenttia pitää muuttoa pois Suomesta tulevaisuudessa jokseenkin tai erittäin todennäköisenä. Ulkosuomalaisista 34 prosenttia näkee muuton Suomeen jokseenkin tai erittäin todennäköisenä.

Tiedot selviävät ulkosuomalaisille ja paluumuuttajille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Kyselyt toteutettiin 15.2.–13.3.2022, ja niihin vastasi sekä paluumuuttajia (N=252) että ulkosuomalaisia (N=895). Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta.

Suomella on valttinsa, mutta asuinmaan ratkaisee työpaikka

Ulkosuomalaiset ja paluumuuttajat arvostavat Suomessa erityisesti luonnonläheisyyttä, turvallisuutta ja sosiaaliturvan tasoa. Asuinmaan keskeinen valintakriteeri ovat kuitenkin työmahdollisuudet, joiden he katsovat olevan ulkomailla paremmat.

Suuri osa paluumuuttajista ja ulkosuomalaisista arvioi, ettei Suomessa arvosteta ulkomaisia tutkintoja tai verkostoja, ulkomailla hankittua työkokemusta ja vietettyä aikaa.

Kun ulkomailla asuvien yhteydet Suomeen ohentuvat, heikkenee myös paluumuuton todennäköisyys. Nuoret ja vain vähän aikaa ulkomailla asuneet ovat muita ulkosuomalaisia luottavaisempia Suomen työmarkkinoihin. Kielteisyys vahvistuu yhteydenpidon vähentyessä Suomeen.

Enemmistö Suomeen palanneista on kotiutunut hyvin

Suurin osa (71 %) työvoimaan kuuluvista paluumuuttajista on osaamistaan vastaavissa töissä Suomessa. Valtaosa kaikista palaajista kokee kotiutuneensa Suomeen hyvin (61 %) tai vähintään kohtalaisesti (22 %). Myös perhe ja puoliso ovat kotiutuneet lähes vastaavalla tavalla. Lähes jokainen työvoimaan kuuluvista (93 %) paluumuuttajista on työskennellyt paluunsa jälkeen, ja työllistyminen on tavallisesti ollut varsin nopeaa.