Blogit

-

E2 Tutkimuksen vuosi 2021

Blogi

Tutkimuslaitoksemme otti loikan eteenpäin vuonna 2021: tuotot ylittivät miljoona euroa, henkilöstömäärä kaksinkertaistui ja hankekumppaneita ja rahoittajia on ennätysmäärä, yli 50. Myös asiakkaille tehtävissä tilaustöissä saavutettiin liikevaihtoennätys.

Vuosi osoitti, että monitieteiselle, selkeälle tiedolle on tarve. Perustyön rinnalla jatkoimme E2 Tutkimuksen kehittämistä.  Poikkeusaika kannusti päättämään, mikä työssämme on olennaista, mitä on syytä jättää pois ja miten seuraavat tavoitteet saavutetaan.

Eteneminen on määrätietoista työtä

Vuonna 2021 jatkoimme E2 Tutkimuksen määrätietoista kehittämistä. Hankekoko kasvoi ja karsimme pois rönsyjä, jotka olivat fokuksemme ulkopuolella. Rakensimme uudet verkkosivut ja visuaalisen ilmeen.

Uudistimme sisäisen työnjaon. Tutkimus- ja asiantuntijatyöt tehdään nyt kahdessa tutkimusohjelmassa, joita tukee hallintotiimi. Näin asiantuntijat ja tutkijat voivat keskittyä paremmin varsinaiseen työhönsä, ja tukipalveluissa hoidetaan käytännön asioita ja välttämätöntä sälää.

Samalla saimme kunnolliset resurssit E2 Tutkimuksen tulevien vuosien menestyksen rakentamiseen. Luovuudelle tuli tilaa, ja työn hallinnan tunne on nyt parempi.

Vuosi tarkoitti myös onnistumisia hankkeissa ja asiakastöissä. Nostan tässä esiin kolme esimerkkiä: 1) asiantuntijapalvelut YK:n ruoka- ja maatalousjärjestölle  FAO:lle 2) sukupolvitutkimusten sarja ja 3) Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeen käynnistyminen ja kansallinen konsortio, joka rahoittaa työn. Töistämme voi lukea lisää Hankkeet-sivulta.

Muutosten keskellä E2 Tutkimuksessa on innostunut, avoin ilmapiiri. Arvostamme toistemme vahvuuksia, ja yhdessä eteneminen on motivoivaa. Vuoden aikana saatu yhteistyökumppaneiden palaute kertoo, että meihin yhdistetään rakentava työote, korkea ammattitaito ja luotettavuus.

Hieno, osaava työporukka

Vuoden alussa VTT, dosentti Mari K. Niemi aloitti tutkimusjohtajana. Hän on työparini kumppanuuksien rakentamisessa ja hankkeiden suunnittelussa. 

Alkuvuodesta aloittivat myös MMM Marjatta Selänniemi ja FM Roosa Veijola. Marjatta on työskennellyt sekä vanhempana asiantuntijana että ma. ohjelmajohtajana. Roosa on edennyt ripeästi assistentista asiantuntijaksi.

Syksyllä vahvistuimme lisää, kun mukaan tulivat tutkija VTT Matti Välimäki ja Nuorten hyvä elämä -hankkeen osaajat VTM Eija Eronen ja FM Vilma Niskanen sekä YTK Tuija Väyrynen hallinnon assistentiksi.

Vuoden lopulla aloitti tutkijana antropologian väitöskirjaa viimeistelevä MMM Atte Penttilä. Hanketyöhön tulivat mukaan myös hallintotieteiden opiskelija Riikka Hauhtonen ja informaatiotutkimuksen opiskelija Amal Ismail, jotka työskentelevät määräaikaisina assistentteina.

Rekrytoinnit kertovat, että arvostamme monialaisuutta, erilaisia taustoja ja sukupolvien vuoropuhelua. Menestyksemme nojaa erilaisten ihmisten ennakkoluulottomaan yhteistyöhön. 

Kohti seuraavia seikkailuja

Olemme edenneet viidessä vuodessa kolmen tohtorin tiimistä keskisuureksi riippumattomaksi tutkimuslaitokseksi. Matka on kesken. Startup-hengessä haluamme edetä ripeästi ja tehdä rohkeitakin valintoja. Meillä on tekemisen paloa, iloa ja näkemys siitä, mihin voimme päästä. 

Olemme monitieteisenä, yksityisenä tutkimuslaitoksena harvinaisuus Suomessa. Pidämme kiinni työn laadusta, palvelemme tiedolla ja arvostamme vuoropuhelua tiedon käyttäjien kanssa. Haluamme lisätä monitieteistä ymmärrystä, jotta suomalainen yhteiskunta pärjää, yritykset menestyvät ja ihmiset voivat elää kestävää, hyvää elämää.  Mitä monisyisempiä ongelmat ovat, sitä monipuolisempaa tietoa päättäjät tarvitsevat.

Työmme eteneminen on kiinni ihmisistä, jotka antavat meille aikaansa. Keskustelut hankekumppaneiden, asiakkaiden ja rahoittajien kanssa ovat vieneet työtämme eteenpäin. Meillä on ollut onni saada tukea ja ohjausta puheenjohtaja Risto Murron ja varapuheenjohtaja Anna Herlinin vetämältä hallitukseltamme. Yhteistyö jatkuu, eteenpäin!