Blogit

-

Ilmastonmuutokseen sopeutumista tarvitsevat sekä miehet että naiset

Blogi

Espanjan ilmastoneuvotteluiden kynnyksellä marraskuun lopussa 2019 ilmestyi FAO:n ja UNDP:n uusi ohjekirja Gender in Adaptation Planning for the Agriculture Sectors.

Kirjoitimme kollega Anni Savikurjen kanssa ohjekirjaan muutamia kappaleita ja esimerkkejä. Oli hienoa saada olla mukana isossa kansainvälisessä julkaisuhankkeessa.

Julkaisun taustana on, että erityisesti kehitysmaissa nais- ja miesviljelijät kokevat ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat eri tavoilla.

Joku voisi kysyä, että eikö sade osu tai ole osumatta samalla tavalla niin miesten kuin naisten pelloille. Käytännössä kyllä, mutta kehitysmaiden naisviljelijöillä on usein miehiä heikommat mahdollisuudet varautua ja sopeuttaa omaa tuotantoaan säiden vaihdellessa. Syynä tähän on naisten heikompi asema maanomistuksessa, lainojen saannissa, markkinoille pääsyssä, tiedon ja neuvonnan saatavuudessa ja koulutuksessa.

Siksi erot sukupuolten välillä on tärkeä ottaa huomioon, kun suunnitellaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja.

Sekä mies- että naisviljelijöiden osallistuminen ilmasto-ongelmien ja haavoittuvuuksien kartoittamiseen ja ratkaisujen suunnitteluun on välttämätöntä. Muutoksia voidaan tarvita viljelymenetelmien lisäksi myös kulttuurisissa rakenteissa ja yhteiskunnallisissa oloissa.

Jos naisviljelijältä esimerkiksi puuttuu omistus- tai hallintaoikeus maahan, ei investointeja vaativia pitkäaikaisia sopeutumistoimia voida ehkä tehdä. Lisäksi älypuhelinten kautta jaettava sää- tai markkinatieto ei välttämättä tavoita naisia, koska heillä on miehiä harvemmin älypuhelimia käytössään.

Kehitysmaissa sopeutuminen ilmastonmuutokseen on usein tärkeämmässä asemassa kuin muutoksen hillintä. Syynä tähän on esimerkiksi vaikea ruokaturvatilanne, jota halutaan parantaa vahvistamalla maatalouden kykyä sietää muutoksia.

Onneksi monella sopeutumiskeinolla pystytään samaan aikaan myös vähentämään ilmastopäästöjä. Tämä niin sanottu ilmastoviisas maatalous on saanut yhä enemmän kannatusta erityisesti Afrikan maissa. Myös siihen tarvitaan sekä naisten että miesten osallistumista.

FAO:n ja UNDP:n uuden ohjekirjan voi ladata osoitteesta: http://www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/en/c/1253017/