Blogit

-

Mitä e2 Tutkimus tekee ja millä rahalla – katsaus vuoteen 2019

Blogi

Olemme kehittäneet e2 Tutkimusta määrätietoisesti kolmen viime vuoden aikana. Ajatuspajatoiminta jätettiin taakse, suunniteltiin uusi toimintakonsepti, rekrytoitiin joukko tohtoreita vakinaisiin työsuhteisiin ja heille työpareiksi tutkimuskoordinaattorit. Siirtyminen tutkimuslaitosten joukkoon on tarkoittanut merkittäviä taloudellisia panostuksia ja kymmeniä tuhansia työtunteja.

Vuonna 2019 e2 Tutkimuksen merkittävimmät rahoittajat ovat Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Kulttuurirahasto, pääkaupunkiseudun kunnat sekä joukko ministeriöitä, säätiöitä ja järjestöjä.

Tutkimuksen tekeminen voi olla tutkijalle henkilökohtainen intohimo, mutta meille se ei riitä. Haluamme myös viestiä tutkimuksesta ja tuottaa asiantuntijapalveluita niin, että tieto hyödyttää vaativia yleisöjä: yrityksiä, järjestöjä, poliittista päätöksentekoa yli puoluerajojen, kuntia ja muuta julkista hallintoa sekä mediaa. Tämä edellyttää aktiivista sidosryhmätyötä, työprosessien ja viestinnän kehittämistä sekä vaikuttavuuden arviointia.

e2 Tutkimuksessa töitä tehdään kahden tutkimusohjelman alla. Ne ovat 1) demokratia ja tasa-arvo sekä 2) ruoka ja ympäristö. Ohjelmien alla toteutamme yleishyödyllisiä tutkimushankkeita. Lisäksi tuotamme asiantuntijapalveluita ja teemme tilaustutkimuksia. Tärkeitä kumppaneitamme ovat muut tutkimuslaitokset, yliopistot, säätiöt, järjestöt ja ministeriöt.

Vuoden aikana julkaisimme tutkimuksen Suomen venäjän-, viron-, arabian-, somalin- ja englanninkielisten identiteeteistä, arvoista ja kiinnittymisestä maahamme. Tutkimus on Euroopan tasollakin ainutlaatuinen ja tarjoaa merkittävää tietoa muuttoliikkeiden aikaan.

Kesäkuussa julkaisimme tutkimuksen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista NEET-nuorista. Yhdessä Nuorisotutkimusverkoston kanssa teimme tutkimuksen, jossa nuoret ovat itse äänessä. “Mä koitan itse selviytyä kaikesta” -raportissa nuoret kertovat näkemyksiään yhteiskunnasta, palveluista, elämästään ja tekijöistä, jotka auttaisivat heitä. Tutkimus rikkoo stereotyyppisiä käsityksiä ”kotona oleilevista” nuorista. Se kertoo myös voimasta, jota heillä on. Työn tekemiseen saatiin rahoitusta Keskitien säätiöltä.

Käynnistimme syksyllä ison sektorirajat ylittävän Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys -tutkimushankkeen, jonka toteutuksessa ovat mukana Energiateollisuus, MTK, STTK, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Vaasan yliopiston InnoLab ja e2 Tutkimus, jotka vastaavat hankkeen käytännön toteutuksesta.

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä, tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä ristiriitoja. Pyrimme löytämään tekijöitä, jotka muutoksessa yhdistävät päättäjiä, yritysjohtajia ja tavallisia suomalaisia.

Yksi vuoden merkittävistä etapeista on ollut Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätös Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) -hankkeelle, jossa poikkitieteellinen konsortio tutkii harppausta kohti kestävää ruokajärjestelmää. Myönteinen rahoituspäätös on osaltaan näyttö e2 Tutkimuksen tieteellisestä tasosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tästä on hyvä mennä tutkimusorganisaationa eteenpäin: keskitymme jatkossakin tutkimukseen ja palvelemme yhteiskuntaa tiedolla.