Tiedotteet

-

e2 Tutkimus jätti ajatuspajavaiheen taakseen

Tiedotteet

Kehityimme ajatuspajasta tutkimusorganisaatioksi – e2 on nyt nimeltään e2 Tutkimus. Uusi nimi kuvaa, mitä e2 tekee: tuotamme tohtorivoimin tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta ja palvelemme tiedolla.

Asiakkaitamme ovat järjestöt, yritykset, media, julkishallinto ja politiikan vaikuttajat eri puolueissa.

e2 Tutkimuksen palvelulupaus yhteistyökumppaneille ja asiakkaille:

  • Luotettavaa tutkimusta yhteiskunnan kehittämisen evääksi.
  • Palvelemme tiedolla päättäjiä.
  • Tuemme demokratiaa ja kestävää kehitystä.

e2 Tutkimuksen budjetti on tänä vuonna noin 800.000 euroa. Työ rahoitetaan säätiöiden, kuntien, ministeriöiden, järjestöjen ja yritysten hankerahoituksilla. e2 Tutkimus ei ole puoluepoliittinen toimija.

Laadukasta palvelua vaativille yleisöille

e2 Tutkimus on rakentanut tähän aikaan sopivan toimintamallin. Työssä otetaan huomioon median tarpeet, poliitikkojen ja muiden vaikuttajien aikataulut sekä keskustelukulttuurin hektisyys.

e2 Tutkimus haluaa vaikuttaa tiedolla ja siksi tärkeää on työn korkea laatu, selkeä ilmaisu, ajankohtaisuus, vaativia yleisöjä palvelevat tuotteet, suunnitelmallinen viestintä ja ennakkoluuloton yhteistyö yli sektorirajojen.

e2 Tutkimuksessa kaikilla tutkijoilla on tohtoritutkinto, vahvaa alan osaamista, monipuoliset yhteiskuntasuhteet, viestintätaidot ja kansainvälistä kokemusta. Tutkimushankkeissa tutkijoiden rinnalla työskentelevät tutkimuskoordinaattorit. Näin työprosesseista on saatu tehokkaita ja joustavasti eri yleisöjä palvelevia.

e2 Tutkimusta ylläpitää Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry, jonka puheenjohtaja on FT Ilkka Herlin ja varapuheenjohtaja toiminnanjohtaja Tuija Talvitie.

e2 Tutkimuksessa työskentelevät:

  • johtaja, YTT Karina Jutila (demokratia, politiikan prosessit ja yhteiskunnan kehittäminen)
  • tutkija, MMT Kaisa Karttunen (ruokaturva, ilmasto ja ympäristö)
  • tutkija, VTT Ville Pitkänen (demokratia, poliittinen viestintä, media, arvot, asenteet)
  • tutkija, VTT Jenni Simonen (nuoret, sukupolvien väliset suhteet, hyvinvointi)
  • tutkija, VTT Jussi Westinen (yhteiskunnalliset jakolinjat, osallistuminen, vaalit, arvot, asenteet)
  • tutkimuskoordinaattori, YTM (sosiaaliantropologia) Aino Heikkilä
  • tutkimuskoordinaattori, MMM (agroekologia) Anni Savikurki