Tiedotteet

-

e2 Tutkimus julkaisi selvityksen: Parempi hiili pellossa kuin lautasella

Tiedotteet

Ruokaan liittyvät kasvihuonekaasupäästöt hämmentävät. Alan käsitteistö on vaikeaa ja lisäksi epävarmuuksia, muuttujia, näkökulmia ja tulkintoja on paljon. Miksi ruuasta käytävä ilmastokeskustelu on hankalaa? Mistä ruokajärjestelmän päästöt syntyvät ja millä keinoin niitä voidaan vähentää? Kenellä on vastuu ilmastoteoista?

Ruoka on välttämättömyys, jonka tuottamisesta ja matkasta kuluttajan lautaselle syntyy kasvihuonekaasupäästöjä, kuten lähes kaikesta ihmistoiminnasta. Parempi hiili pellossa kuin lautasella - Tuottaja ja kuluttaja ilmastotyössä -julkaisussa pohditaan yhtäältä ruuan tuotannosta ja toisaalta ruuan kulutuksesta syntyviä päästöjä ja niiden vähennyskeinoja. 

Julkaisun on kirjoittanut MMT Kaisa Karttunen e2 Tutkimuksesta. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on mahdollista, kunhan se tehdään reilusti ja viisaasti. On tärkeää, että ilmastoasioista käydään rauhallista, rakentavaa ja ratkaisulähtöistä keskustelua. Fiksuinta olisi, että viljelijät, kuluttajatja kaikki ruuan kanssa työtä tekevät miettisivät yhdessä, millä päästövähennyskeinoilla on paras vaikutus ja mitkä niistä ovat toteuttamiskelpoisimpia, Karttunen summaa. 

Lue julkaisu täältä. 

Katso julkaisun esittelyvideo täältä.