Tiedotteet

-

E2 Tutkimus, Tiedekeskus Heureka ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu yhteistyöhön: Uusi tiedetapahtuma nostaa esiin ulkomaalaisten tutkijoiden osaamista

Suomen kansainvälisyys, Työelämä ja osaajapula, Tiedotteet

Suomessa työskentelee aiempaa enemmän ulkomaalaisia tutkijoita, mutta julkisessa keskustelussa he jäävät marginaaliin. Uusi tiedeviestintätapahtuma Science Night LIVE! at Heureka nostaa heitä esiin.

Tapahtuma on suunnattu tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi suurelle yleisölle ja medialle. Keskiviikkona 29.3.2023 klo 18–22 Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa järjestettävän tilaisuuden teemana on Science Solving Problems, eli tieteen kyky ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Tapahtuma on monitieteinen ja englanninkielinen. 

Tilaisuutta rahoittaa Tieteen tiedotus ry. Päävastuu järjestelyistä on E2 Tutkimuksella, joka on monitieteinen riippumaton tutkimuslaitos. Järjestäjäkumppaneita ovat Tiedekeskus Heureka ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita yhdistää halu vahvistaa ulkomaalaisten tutkijoiden asemaa ja tutkimustiedon hyödyntämistä Suomessa. 

Ohjelma kutsuu viihtymään ja oivaltamaan 

Science Night LIVE! at Heureka -tapahtumassa suurella yleisöllä on mahdollisuus tavata eri alojen tutkijoita innostavissa, uudenlaisissa puitteissa. Mukana on tutkijoiden ja yleisön nopeita kohtaamisia, tutkijoiden henkilökohtaisia tarinoita teatterimaisissa puitteissa, pitchaus-kisa ja mahdollisuus esitellä tutkimusta esimerkiksi laboratoriossa tai planetaariossa.  

Kyselymme ulkomaalaisille tutkijoille nosti esiin monia ongelmia Suomesta. Jos tutkija ei puhu sujuvaa suomea, tilaisuuksia yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen on niukasti. Jos Suomessa tehty ja rahoitettu tutkimus ei välity yhteiskunnan käyttöön, siinä häviävät niin suuri yleisö, tutkijat kuin yhteiskunnan tietopohjainen kehittäminen”, johtaja Mari K. Niemi E2 Tutkimuksesta arvioi. 

Tapahtuma uudistaa tiedeviestintää ja tarjoaa tutkijoiden toivomaa koulutusta 

Science Night LIVE! at Heureka -tapahtuman järjestäjät kutsuvat yliopistoja ja tutkimusryhmiä yhteistyöhön ja mukaan tapahtumaan. Tärkeässä roolissa ovat niin sanottuun dekaanipaneeliin kutsuttavat yhteyshenkilöt eri korkeakouluissa. Mukaan ovat jo lupautuneet Adam Smale Vaasan yliopistosta, Hanna Wass Helsingin yliopistosta ja Jaakko Suominen Turun yliopistosta.  

Meille Heurekassa Science Night LIVE! on englanninkielisenä ja monipuolisena iltatilaisuutena innostava ja tärkeä uusi avaus. Se palvelee paitsi kansainvälisiä tutkijoita myös muualta Suomeen muuttaneita yleisöjä. Heurekassa tiede on elämyksellistä ja helposti lähestyttävää – kaikille”, Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski kuvaa. 

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset tutkijat ovat toivoneet koulutusta tiedeviestintään ja toimittajien kohtaamiseen, verkottumiseen ja omasta työstään kertomiseen. Tapahtuma tarjoaa esiintyjiksi tuleville tutkijoille juuri heille räätälöityä valmennusta”, tutkintojohtaja Anne Leppäjärvi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajakoulutuksesta iloitsee. 

Haaga-Helialla on journalismin perustutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi koulutuskokonaisuus nimenomaan ulkomaalaistaustaisille journalisteille. Science Night LIVE! -tapahtuman toteutuksessa on mukana journalismin opiskelijoita kaikista näistä ohjelmista.

Tapahtuman esiintyjien rekrytoinnit alkavat ennen joulua, ja viestintä suurelle yleisölle alkaa helmikuun alussa. Työtä koordinoi E2 Tutkimukseen palkattava asiantuntija.

 

Lisätietoa tapahtumasta:

VTT, dosentti Mari K. Niemi
Johtaja, E2 Tutkimus
mari.k.niemi@e2.fi
+44 773 7161 944