Tiedotteet

-

Eläkeläisjärjestöt ja e2 Tutkimus yhteistyöhön: Ikääntyneiden naisten elämäntaito esiin tutkimushankkeella

Tiedotteet

Ikääntyneille naisille kertynyttä kokemusta ja elämäntaitoa selvitään uudella tutkimushankkeella. Hankkeessa haastatellaan taustaltaan erilaisia yli 70-vuotiaita naisia eri puolilta maata

Työn toteutuksesta vastaa tutkimusprofessori (emerita, THL) Marja Holmila. Hänen tukenaan on monitieteinen tutkimuslaitos e2 Tutkimus. Tuloksista raportoidaan loppuvuodesta 2021. Työtä tukevat Eläkeläiset ry, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Kristillinen Eläkeliitto.

Elämänviisautta seuraaville sukupolville

Hankkeessa selvitetään, mitä elämässä karttunut viisaus naisten mielestä on ja millaiset tapahtumat ovat naisten mukaan edesauttaneet elämäntaidon kertymistä. Lisäksi tarkastellaan, miten elämäntaito siirtyy sukupolvelta toiselle.

Työssä pohditaan myös, mitä ikääntyneiden elämäntaito kertoo naiseuden kuvastosta: jäävätkö naiset hiljaiseen rooliin vai saavatko ääntään kuuluviin.

Hankkeella halutaan välittää naisten elämänaikaista tietämystä ja kokemuksia eteenpäin niin, että edes osa elämäntaidosta muuttuisi yhteiseksi kulttuuriseksi pääomaksi. Tutkimus lisää tietoa ikääntyneiden naisten ajattelusta ja voi näin vahvistaa naisten ja ikääntyneiden asemaa.

Tutkimusidea heräsi kolumnista

Hiljaisten naisten näkemykset antaisivat perspektiiviä yliviritettyyn elämäämme ja muistuttaisivat, mikä polullamme on arvokasta ja kestävää”, näin kirjoitti e2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila Helsingin Sanomien kolumnissa (11.8.2020).

Marja Holmila luki kolumnin ja havahtui pohtimaan, miten ikääntyvien naisten äänen saisi esiin ja miten aihetta voisi tutkia. Holmilan ja e2 Tutkimuksen tutkijoiden keskusteluista syntyi hanke.

Työn toteutusta tukevat keskeiset eläkeläisjärjestöt. Niiden arvion mukaan ikääntyneiden näkemyksiä ei kuunnella riittävästi. Suomessa on ikäsyrjintää, ja osa ikääntyneistä kokee olevansa sivussa yhteiskunnallisesti keskustelusta.

Aineisto kerätään haastattelemalla

Marja Holmila kerää tutkimusaineiston haastattelemalla yli 70-vuotiaita naisia.

Haastattelut kerätään niin sanotulla lumipallomenetelmällä eri puolilta maata. Tämä tarkoittaa, että haastateltavia etsitään tutkijan omista verkostoista, viestimällä hankkeesta ja eläkeläisjärjestöjen kautta.

Hanketta hallinnoi riippumaton yleishyödyllinen e2 Tutkimus.

Lisätietoa hankkeesta:

Jenni Simonen

Ohjelmajohtaja, VTT

e2 Tutkimus

jenni.simonen@e2.fi

www.e2.fi