Tiedotteet

-

Meddelande: Intresseorganisationer, ministerier och forskare med i ett unikt projekt: Finns det gemensam förståelse om klimatförändringen?

Tiedotteet

Den offentliga diskussionen om klimatförändring delar upp människor, men det är färre som funderar på hur förändringen kan förena. Vad skapar intresse i stora företag, inom politiken och på medborgarnivå, och vad är det som bromsar agerande? Finns det, förutom konflikter, en gemensam förståelse om klimatförändringen?

Denna fråga forskas för första gången i ett sektorsövergripande projekt som deltas av Finsk energiindustri, MTK ry, STTK ry, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt Vasa universitets InnoLab och e2 Forskning, som ansvarar för projektets praktiska genomförande.

I projektet forskas storföretagens, politiska beslutsfattarnas och medborgarnas inställningar, motiverande faktorer och kunskapsnivå angående klimatförändring samt människornas konflikter internt och sinsemellan.

Projektets sammanställning tyder om temats viktighet

Forskningsprojektet stöds av en mångsidig sektorsövergripande skara av aktörer. Sammanställningen tyder om hur viktigt temat är.

STTK deltar i projektet eftersom det är viktigt att hitta saker i klimatförändringen som kan föra finländare samman. Klimatförändringen är en av de saker som påverkar arbetslivet mest, och det måste vara möjligt att lösa problem tillsammans, betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

Vi alla behövs för att bygga ett kolneutralt Finland. Samtidigt som vi förebygger klimatförändring, måste vi se till att alla hänger med. Klimatåtgärderna måste vara rättvisa och acceptabla. Jag ser med intresse fram emot forskningsresultaten som säkerligen kommer att främja bättre identifiering av människors bekymmer, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i projektet eftersom det är viktigt att veta vad som motiverar finländare när det gäller förebyggande av klimatförändringen. Det väsentliga är att upptäcka de möjligheter som det världsomfattande arbetet erbjuder finländskt kunnande. Förebyggande av klimatförändringen är även sysselsättningspolitik, säger arbetsminister Timo Harakka.

För oss vid Vasa universitet är det viktigt att vara med i sektorsövergripande samarbete. Det är vad det här projektet är. Som forskare ser jag fram emot att få reda på vilka aspekter i förebyggande av klimatförändringen enar medborgare, ledare av storföretag och politiska beslutsfattare. Vi kommer att berätta om forskningsresultaten längs med hela resan. Dialog och förtroende är en viktig del av projektet, berättar Mari K. Niemi, direktör för Vasa universitets InnoLab.

Forskningsresultaten som blir färdiga nästa år kan användas förutom i politisk och ekonomisk beslutsfattning även i offentlig diskussion, föreningsliv och utbildning.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Konflikter i luften – Finns det gemensam förståelse? -projektets ansvariga direktörer

Mari K. Niemi, fil. dr i statsvetenskap, direktör, Vasa universitet InnoLab, +358 50 350 3509

Karina Jutila, fil. dr i samhällsvetenskap, direktör, e2 Forskning, +358 50 5515 361