Tiedotteet

-

Onko suomalaisten suhde instituutioihin murroksessa?

Tiedotteet

Työeläkevakuuttajat Tela, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kuntaliitto ja e2 Tutkimus ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnan keskeisistä instituutioista. Tarkastelussa ovat eri-ikäisten näkemykset muun muassa perheestä, kunnasta, mediasta, eduskunnasta ja eläkejärjestelmästä.

Työssä selvitetään, vastaavatko esimerkiksi nuorten ja keski-ikäisten käsitykset instituutioista vallitsevaa yleistä kuvaa ja onko luottamuksessa, legitimiteetissä ja odotuksissa eroja. Tutkimus tuottaa tietoa sukupolvia yhdistävistä ja erottavista tekijöistä. Hankkeessa kerätään mittava kyselyaineisto ja laadullinen haastatteluaineisto. 

Murrosten aikana tarvitaan monipuolista tietoa erityisesti nuorten ajattelusta, jotta voimme ennakoida tulevaa ja kehittää instituutioita tietoon perustuen. Käynnistyvä tutkimus voi paljastaa pinnan alla olevia näkemyksiä ja riskejä, jotka voivat yleistyessään haastaa yhteiskuntaa, arvioi Telan toimitusjohtaja ja hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes. 

Kuntien kannalta on tärkeää tietää eri-ikäisten kuntia koskevista näkemyksistä ja myös siitä, mikä merkitys annetaan kansalaisjärjestöille ja muille lähiyhteisöille. Kuntaliitto haluaa hankkeen kautta kehittää myös uusia tapoja hyödyntää tutkimustietoa ja jalkauttaa sitä päättäjille, kertoo kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen Kuntaliitosta. 

Tämä tutkimushanke on olennainen lisä Sitran tulevaisuustyöhön, jossa etsitään konkreettisia keinoja kehittää nopeasti muuttuvassa maailmassa demokratian instituutioita ja tukea kansalaisten osallistumista. Tätä kehittämistyötä on tärkeä tehdä tutkimustietoon nojaten, sanoo vanhempi neuvonantaja Jouni Backman Sitrasta. 

Hankkeen vastuullinen tutkija on tohtori, sosiologi Jenni Simonen e2 Tutkimuksesta. Työ valmistuu vuonna 2021. 

Tutkimus on osa laajempaa monitieteistä Sukupolvien huolet ja voimat -hankekokonaisuutta, jonka toteutuksesta vastaa e2 Tutkimus. Kahdessa muussa osatutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten suhdetta työelämään ja yksilön hyvän elämän edellytyksiä. 

Lisätietoja tutkimushankkeesta: 

Tutkija Jenni Simonen, jenni.simonen@e2.fi, puh. 050 346 5021, e2 Tutkimus