Uutiset

-

E2 Forskning anställer en forskningsassistent i Vasatrakten

Uutiset

Presentation av organisationen 

E2 Forskning är en allmännyttig, flervetenskaplig och oberoende forskningsanstalt i Helsingfors. Det är viktigt för oss att forskningskunskapen är till nytta för beslutsfattandet och hjälper oss att förstå vår tids fenomen och förutse framtiden. En central del av vår verksamhet är förmågan att kommunicera på ett intressant och konstruktivt sätt. E2 Forskning har två forskningsprogram: 1) Fenomen, människan och samhället samt 2) Mat och miljö. 

Uppdragsbeskrivning 

E2 söker för sitt projekt ”Ungas Goda Liv” i Vasatrakten en FORSKNINGSASSISTENT som talar svenska och finska. Anställningen är tidsbunden och varar två månader. Vi hoppas att du som väljs till uppdraget kan börja jobba i november 2021. Du kan jobba i Vasa.

Inom projektet Ungas Goda Liv undersöker vi, vilka byggstenarna för ett gott liv är för 20-29 åriga ungdomar. Forskningsprojektet har en approach som involverar de unga själva och det förverkligas tillsammans med ungdomar.Inom projektet görs gruppintervjuer med ungdomar i Helsingfors, Uleåborg och Vasa. I Vasa görs gruppintervjuer på både finska och svenska. 

Assistentens uppgift är att hitta och rekrytera svenskspråkiga ungdomar till gruppintervjun, se till att intervjun genomförs med stöd av vårt projektteam och litterera intervjumaterialet. 

Av den sökande förväntar vi oss 

Till assistent söker vi en person som kan svenska och finska. Sökanden förutsätts ha insikter om hur kvalitativ forskning förverkligas och ha beredskap att insamla gruppintervjumaterial. Erfarenhet av litterering av intervjumaterial är en merit för uppgiften.Vi förutsätter också att sökanden är noggrann, har god interaktionsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är bra på att behärska sin tidsanvändning. 

Uppgiften passar bra för till exempel universitetsstuderande som håller på med magisterstudier. 

Kortfattade ansökningar,CV och löneanspråk skickas senast 14.11 till adressen:jenni.simonen@e2.fi 

Mera information om uppgiften 10.11 kl.10–11, 11.11. kl. 11–15

Jenni Simonen 
Programdirektör, PD 
tfn 050-3465021 
jenni.simonen@e2.fi 

Mera information om E2 Forskning och våra specialisterhttps://www.e2.fi/etusivu.html och forskningsprojektet Ungas Goda Liv:e2.fi/nuoret_tiedote och https://www.nuortenhyvaelama.com/

Sinua saattaisi kiinnostaa