Uutiset

-

E2 Tutkimus ja metsäalan opiskelijat saman kysymyksen äärellä: Mikä innostaa vaihtamaan metsäalalle?

Uutiset

Metsä ja me -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja metsäalan osaajapulaan. Hankkeessa pureudutaan muun muassa siihen, mikä houkuttelee uusia osaajia metsäalalle. Sama tematiikka kiinnostaa myös Miia Makkosta ja Jonna Lahtea, jotka opiskelevat Hämeen ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööreiksi.

Metsäalan osaajapulan ratkaisemiseksi on tärkeää tunnistaa alan vetovoimatekijöitä. Mikä vetää metsäalalle uusia ammattilaisia ja millaisia odotuksia heillä on metsäalasta? Vastaavatko odotukset ja työn todellisuus toisiaan? E2 Tutkimus tarkastelee näitä kysymyksiä erityisesti metsätalouden suorittavan työn tekijöiden, kuten metsäkoneen- ja puutavaran kuljettajien keskuudessa.

Makkonen ja Lahti tarkastelevat opinnäytetöissään metsäalalle tulleita alanvaihtajia. Makkosen kohderyhmää ovat alanvaihtajat, jotka ovat hakeutuneet opiskelemaan metsäalaa ammattikorkeakouluun. Lahti puolestaan tarkastelee metsäalalla työskenteleviä toimihenkilöitä, jotka ovat vaihtaneet metsäalalle toiselta toimialalta.

E2 Tutkimuksen tutkimustiimi tukee opiskelijoita opinnäytetöiden tekemisessä.

- Opinnäytetyön tekeminen on mielenkiintoinen ja haastava prosessi. Yhteistyö E2 Tutkimuksen kanssa on ollut antoisaa. Heiltä on saanut hyvää sparrausta itse tutkimuksen tekoon ja kysymystenasetteluun. Odotan innolla, minkälaisia tuloksia opinnäytetöistä ja tutkimushankkeesta saadaan, Makkonen kertoo.

Mikä metsäalalle houkuttelee?

Työtehoseuran tutkimuksen (Kilpeläinen ym. 2022) mukaan keskeisiä metsäalan koulutusvalintaan vaikuttaneita tekijöitä ovat metsäalan kiinnostavuus, kiinnostus luontoon sekä halu työskennellä metsäalalla. Tekijät ovat kaikilla koulutusasteilla viiden tärkeimmän alanvalintatekijän joukossa. Alanvaihtajat ovat tärkeitä metsäalalle ja heidän alanvalintaansa vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltava erikseen. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, mitkä tekijät houkuttelevat metsäalalle ja mitä syitä alanvaihdon taustalla on.

Jonna Lahti toivoo oman opinnäytetyönsä auttavan tunnistamaan metsäalalla työskentelevien toiveita.

- Itse metsäkonealalle vaihtaneena naisena olen nähnyt, että iso määrä potentiaalia jää tällä hetkellä metsäsektorilla hyödyntämättä. Toivon opinnäytetyöni edesauttavan näiden resurssien tavoittamista. Kun odotuksia metsäalaa kohtaan saadaan kartoitettua, on työnantajien myös helpompi vastata työntekijöiden toiveisiin ja edesauttaa työssä viihtymistä.

Opiskelijoiden opinnäytetyöt toteutetaan pääasiassa kyselytutkimuksina. E2 Tutkimuksen hankkeessa puolestaan hyödynnetään alan toimijoiden haastatteluja. E2 Tutkimuksen hankkeen ja opinnäytetöiden asetelmat täydentävät toisiaan ja lisäävät ymmärrystä metsäalalle hakeutuvista ja siellä jo työskentelevistä alanvaihtajista.

- Meille on tärkeää tukea opiskelijoita, joilla on tutkimuksellisia tavoitteita. Kuljemme rinnalla ja neuvomme tarvittaessa. Yhteistyön paikkoja on myös tutkimusaineistojen hankinnassa. Tulosten tulkinta rinnakkain voi kertoa oleellisia viestejä metsäalan vetovoimasta, toteaa tutkimushankkeen johtaja Jenni Simonen E2 Tutkimuksesta.

Tutkimushankkeen toteuttaa E2 Tutkimus.
Tutkimushanketta sekä molempia opinnäytetöitä rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Sinua saattaisi kiinnostaa