Uutiset

-

E2 Tutkimus käynnistää metsäalan työvoimapulaan tarttuvan tutkimushankkeen

Työelämä ja osaajapula, Uutiset

Keväällä 2023 käynnistyneessä Metsä ja me -tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa, joka auttaa metsäalaa ratkomaan työvoimapulaa sekä tukee alan vetovoimaa ja menestystä. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka lähestyvät metsäalan haasteita eri näkökulmista. Lue tarkemmin osatutkimuksista: www.e2.fi/Metsajame.

Tutkimuksessa kerätään laadullinen haastatteluaineisto. Haastateltavat ovat suomalaisten metsäalan yritysten toimihenkilöitä ja työntekijöitä, opetus- ja työvoimahallinnon ammattilaisia sekä metsäalalle siirtyneitä alanvaihtajia. Lisäksi haastatteluita tehdään muilla aloilla, joissa työvoimapulaan ja alan vetovoimaan liittyviä haasteita on pyritty ratkomaan.

Tutkimuksen rahoittaa Metsämiesten säätiö ja sen toteuttamista tukee metsäalan ammattilaisista koostuva seurantaryhmä.

Sinua saattaisi kiinnostaa