Uutiset

-

Eija Eronen ny förstärkning till E2 Forskning

Uutiset

Pol.mag. Eija Eronen har anställts till E2 Forskning för att koordinera genomförandet av forskningsprojektet Unga och ett gott liv och genomföra forskning tillsammans med programdirektör Jenni Simonen.

Eronen övergår till tjänsten vid E2 Forskning från Tammerfors universitet, där hon har arbetat som bl.a. forskare och universitetslektor. Eronen är i slutskedet på sin doktorsavhandling i socialpolitik.

Det känns fint att få arbeta med en undersökning där de ungas röst blir hörd och där man tar tag också i problemens underliggande faktorer. Coronatiden har ökat behovet av kunskap om ungas bekymmer och resurser. Jag uppskattar starkt det sätt man på E2 Forskning använder för att producera aktuell information till grund för diskussion och problemlösning”, säger Eronen.

Forskningsprojektet Unga och ett gott liv förverkligas undantagsvis i samarbete med unga. Bakom projektet står en mångsidig grupp av partner, vilket ökar arbetets genomslagskraft. Eija besitter ett starkt kunnande om kvalitativ forskning och har förmåga att ta itu med arbete. Jag önskar henne varmt välkommen”, säger Simonen.

E2 Forskning är en flervetenskaplig allmännyttig forskningsanstalt som står till tjänst med kunskap för kommuner, ministerier, politiska beslutsfattare, företag, organisationer, stiftelser och media. E2 Forskning vill vara en aktör som förklarar samhällsvetenskapliga fenomen med ännu större tyngd än förut.

Förverkligandet av forskningsprojektet Unga och ett gott liv stöds av undervisnings - och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden, STTK rf, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Väinö Tanners Stiftelse och Finska kulturfondens landskapsfond för Sydösterbotten.

Ytterligare information:

Programdirektör Jenni Simonen, 050 3465 021

Direktör Karina Jutila, 050 5515 361